Kruimelpad

Discriminatiebestrijding

De EU handelt in naam van de EU-burgers om te voorkomen dat ze gediscrimineerd worden op grond van ras of etnische afstamming, religie of overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid.

EU-strijd tegen discriminatie

De Europese Commissie neemt maatregelen om:

Naast de twee Richtlijnen (de Richtlijn gelijke behandeling ongeacht ras of etnische afstamming en de Kaderrichtlijn werkgelegenheid) nam de Europese Commissie in juli 2008 een Mededeling aan die een brede aanpak presenteert om harde actie te ondernemen tegen discriminatie en gelijke kansen te bevorderen, en een besluit van de Commissie voor de oprichting van een groep regeringsdeskundigen op het gebied van antidiscriminatie.

De Europese Commissie zet zich in voor gelijke behandeling van de Roma, de grootste etnische minderheid in de EU. Zie recente ontwikkelingen in het Roma-beleid.

Justitie op Twitter