Mogħdija tan-navigazzjoni

Indirizzar tad-diskriminazzjoni

L-UE taġixxi f'isem iċ-ċittadini tal-UE biex timpedixxi milli ssir diskriminazzjoni kontrihom għal raġunijiet ta' oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, disabilità, età jew orjentazzjoni sesswali u s-sess.

Il-ġlieda tal-UE kontra d-diskriminazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni sabiex:

Barra miż-żewġ Direttivi (Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali u d-Direttiva ta' Qafas dwar l-Impjiegi), f'Lulju 2008 il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni li tippreżenta approċċ komprensiv għaż-żieda fl-azzjoni kontra d-diskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-opportunitajiet indaqs u Deċiżjoni tal-Kummissjoni li toħloq grupp ta' esperti governattivi kontra d-diskriminazzjoni.

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa trattament ugwali tar-Roma, l-akbar minorità etnika tal-UE. Ara l-aktar żviluppi riċenti dwar il-politika dwar ir-Roma.

Temi tal-ġustizzja fuq Twitter