Naršymo kelias

Pradžia

Kova su diskriminacija RSS

ES aktai, kuriais užtikrinama, kad ES piliečiai nebus diskriminuojami dėl rasės ar etninės kilmės, religijos, įsitikinimų, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ir lyties Pasirinkti šios nuorodos vertimus .

ES kova su diskriminacija

Europos Komisija imasi veiksmų:

Be dviejų direktyvų (Rasių lygybės direktyva ir Užimtumo lygybės direktyva Pasirinkti šios nuorodos vertimus ), 2008 m. liepos mėn. Europos Komisija priėmė komunikatą Pasirinkti šios nuorodos vertimus , kuriame pateikiamas visapusiškas požiūris į kovą su diskriminacija ir skatinamos lygios galimybės, ir sprendimą įsteigti vyriausybės ekspertų grupę nediskriminavimo klausimams Pasirinkti šios nuorodos vertimus .

Europos Komisija remia vienodą požiūrį į romus, kurie yra didžiausia etninė ES mažuma. Skaitykite apie paskutines romų politikos naujoves Pasirinkti šios nuorodos vertimus .