Naršymo kelias

Kova su diskriminacija

ES aktai, kuriais užtikrinama, kad ES piliečiai nebus diskriminuojami dėl rasės ar etninės kilmės, religijos, įsitikinimų, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos ir lyties.

ES kova su diskriminacija

Europos Komisija imasi veiksmų:

Be dviejų direktyvų (Rasių lygybės direktyva ir Užimtumo lygybės direktyva), 2008 m. liepos mėn. Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame pateikiamas visapusiškas požiūris į kovą su diskriminacija ir skatinamos lygios galimybės, ir sprendimą įsteigti vyriausybės ekspertų grupę nediskriminavimo klausimams.

Europos Komisija remia vienodą požiūrį į romus, kurie yra didžiausia etninė ES mažuma. Skaitykite apie paskutines romų politikos naujoves.

Teisingumo klausimai Twitter