Navigacijski put

Borba protiv diskriminacije

Europska unija djeluje u ime građana EU s ciljem sprječavanja da postanu žrtve diskriminacije na osnovu rasnog ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, tjelesne ili mentalne nesposobnosti, starosti i seksualne orijentiranosti i spola.

Borba EU protiv diskriminacije

Europska komisija poduzima mjere kako bi se:

Osim dviju postojećih Uredbi (Uredbe o rasnoj jednakosti i Okvirne uredbe o zapošljavanju), Europska je komisija u srpnju 2008, usvojila i Priopćenje u kojemu se navodi sveobuhvatan pristup uspostavljanju mjera protiv diskriminacije i promoviranju jednakih mogućnosti za sve, kao i odluku o osnivanju vladine grupe stručnjaka za suzbijanje diskriminacije.

Europska komisija podržava ravnopravnost u odnosu prema Romima, najvećoj etničkoj manjini unutar EU. Vidi nedavno objavljene Pomake u odnosu prema Romima.

Pravosudne teme na Twitteru