Navigacijski put

Početna stranica

Borba protiv diskriminacije RSS

Europska unija djeluje u ime građana EU s ciljem sprječavanja da postanu žrtve diskriminacije na osnovu rasnog ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, tjelesne ili mentalne nesposobnosti, starosti i seksualne orijentiranosti Odaberi prijevod prethodne poveznice  i spola Odaberi prijevod prethodne poveznice .

Borba EU protiv diskriminacije

Europska komisija poduzima mjere kako bi se:

Osim dviju postojećih Uredbi (Uredbe o rasnoj jednakosti i Okvirne uredbe o zapošljavanju Odaberi prijevod prethodne poveznice ), Europska je komisija u srpnju 2008, usvojila i Priopćenje Odaberi prijevod prethodne poveznice  u kojemu se navodi sveobuhvatan pristup uspostavljanju mjera protiv diskriminacije i promoviranju jednakih mogućnosti za sve, kao i odluku o osnivanju vladine grupe stručnjaka za suzbijanje diskriminacije Odaberi prijevod prethodne poveznice .

Europska komisija podržava ravnopravnost u odnosu prema Romima, najvećoj etničkoj manjini unutar EU. Vidi nedavno objavljene Pomake u odnosu prema Romima Odaberi prijevod prethodne poveznice .