Cosán nascleanúna

Ag dul i ngleic le leithcheal

Gníomhaíonn an tAE thar ceann saoránaigh an AE chun iad a chosaint ar leithcheal a dhéanfaí orthu ar chúiseanna bunús cine nó eitnigh, reiligiúin, aoise, míchumais, claonadh gnéis agus inscne.

Comhrac an AE i gcoinne leithcheala

Déanann an Coimisiún Eorpach gníomh chun:

I dteannta an dá threorach (An Treoir um Chomhionannas Cine agus An Treoir Creatlaí Fostaíochta) ghlac an Coimisiún Eorpach i mí Iúil 2008 le Teachtaireacht ina gcuirtear i láthair cur chuige cuimsitheach chun an gníomh in aghaidh leithcheala a láidriú agus chun comhdheiseanna a chur chun cinn mar aon le Cinneadh ón gCoimisiún lena gcuirtear grúpa saineolaithe rialtais neamh-leithcheala ar bun.

Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le cóireáil chothrom na Romach arb é an mionlach eitneach is mó san AE é. Féach forbairtí ar bheartas maidir leis an bPobal Romach a rinneadh le déanaí.

Ábhair cheartais ar Twitter