Navigointipolku

Syrjinnän torjunta

EU pyrkii ehkäisemään EU-kansalaisten joutumista syrjityksi rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

EU taistelee syrjintää vastaan

Euroopan komissiotorjuu syrjintää:

Kahden direktiivin (rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin ja työelämädirektiivin) lisäksi Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa 2008 tiedonannon, jossa esitellään kokonaisvaltainen lähestymistapa syrjinnän torjunnan tehostamiseksi ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi. Komissio julkaisi myös päätöksen, jolla luotiin syrjinnän torjuntaa käsittelevä asiantuntijaryhmä.

Euroopan komissio tukee EU:n suurimman etnisen vähemmistön, romanien, tasa-arvoista kohtelua. Katso romaneja koskevan politiikan viimeaikainen kehitys.

Oikeusasioita Twitterissä