Navigointipolku

Etusivu

Syrjinnän torjunta RSS

EU pyrkii ehkäisemään EU-kansalaisten joutumista syrjityksi rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän, sukupuolen Näytä edellisen linkin kieliversiot  tai sukupuolisen suuntautumisen Näytä edellisen linkin kieliversiot  perusteella.

EU taistelee syrjintää vastaan

Euroopan komissio torjuu syrjintää:

Kahden direktiivin (rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin ja työelämädirektiivin Näytä edellisen linkin kieliversiot ) lisäksi Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa 2008 tiedonannon Näytä edellisen linkin kieliversiot , jossa esitellään kokonaisvaltainen lähestymistapa syrjinnän torjunnan tehostamiseksi ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi. Komissio julkaisi myös päätöksen, jolla luotiin syrjinnän torjuntaa käsittelevä asiantuntijaryhmä Näytä edellisen linkin kieliversiot .

Euroopan komissio tukee EU:n suurimman etnisen vähemmistön, romanien, tasa-arvoista kohtelua. Katso romaneja koskevan politiikan viimeaikainen kehitys Näytä edellisen linkin kieliversiot .