Sti

Forside

Bekæmpelse af forskelsbehandling RSS

EU arbejder på at forhindre, at EU-borgere diskrimineres på grund af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering Vælg oversættelse af det forrige link  og køn Vælg oversættelse af det forrige link .

EU's indsats mod forskelsbehandling

Europa-Kommissionen har sat sig for:

I tillæg til de to direktiver (direktivet om racelighed og rammedirektivet for beskæftigelse Vælg oversættelse af det forrige link ) vedtog Europa-Kommissionen i juli 2008 en meddelelse Vælg oversættelse af det forrige link , hvori den fremlagde en omfattende tilgang, der skal sætte skub i indsatsen mod forskelsbehandling og fremme lige muligheder, og en beslutning om en mellemstatslig ekspertgruppe for ikkeforskelsbehandling Vælg oversættelse af det forrige link .

Europa-Kommissionen støtter ligebehandling af romaer, EU's største etniske minoritet. Se de seneste politiske tiltag rettet mod romaer Vælg oversættelse af det forrige link .