Cesta

Úvod

Odstranění diskriminace RSS

EU jménem svých občanů jedná tak, aby je chránila před diskriminací na základě rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  a pohlaví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .

Boj EU proti diskriminaci

Evropská komise usiluje o:

Kromě dvou směrnic (směrnice o rasové rovnosti a rámcová směrnice o zaměstnání Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu ) přijala Evropská komise v červenci 2008 sdělení Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , které představuje komplexní přístup ke zintenzívnění boje proti diskriminaci a prosazování rovných příležitostí a rozhodnutí Komise vytvářející vládní skupinu odborníků pro nediskriminaci Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .

Evropská komise podporuje rovné zacházení s Romy, kteří jsou největší etnickou menšinou v EU. Viz nedávný vývoj politiky v souvislosti s Romy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .