Cesta

Odstranění diskriminace

EU jménem svých občanů jedná tak, aby je chránila před diskriminací na základě rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace a pohlaví.

Boj EU proti diskriminaci

Evropská komise usiluje o:

Kromě dvou směrnic (směrnice o rasové rovnosti a rámcová směrnice o zaměstnání) přijala Evropská komise v červenci 2008 sdělení, které představuje komplexní přístup ke zintenzívnění boje proti diskriminaci a prosazování rovných příležitostí a rozhodnutí Komise vytvářející vládní skupinu odborníků pro nediskriminaci.

Evropská komise podporuje rovné zacházení s Romy, kteří jsou největší etnickou menšinou v EU. Viz nedávný vývoj politiky v souvislosti s Romy.

Justiční témata na Twitteru