Cale de navigare

Vârsta

Bărbat în vârstă lucrând - drepturi de autor: Uniunea Europeană - JPH Woodland

Tratatul privind funcţionarea UE (articolul 19)pdf îi permite Uniunii Europene să elaboreze norme privind combaterea discriminării pe criteriul vârstei.

În definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare (TFUE, articolul 10). Comisia şi-a asumat acest angajament în mod explicit în Comunicarea intitulată „Nediscriminarea şi egalitatea de şanse: Un angajament reînnoit”. Aceasta stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţilor de combatere a discriminării pe diverse criterii, inclusiv pe cel al vârstei.

Carta drepturilor fundamentale a UE reuneşte într-un singur document drepturile fundamentale protejate în UE. În articolul 21 se menţionează explicit interzicerea discriminării bazate pe vârstă.

Aspecte legate de justiție pe Twitter