Kruimelpad

Home

Leeftijd RSS

Oudere aan het werk - copyright Europese Unie - JPH Woodland

Op grond van artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de EU moet de Commissie discriminatie bestrijden bij het bepalen en uitvoeren van haar beleid. De Commissie heeft deze taak uitgewerkt in haar mededeling "Non-discriminatie en gelijke kansen: een vernieuwd engagement" uit 2008 dat een kader vormt voor haar activiteiten ter bestrijding van discriminatie op uiteenlopende gronden, waaronder leeftijd.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Bekijk deze link in een andere taal  somt alle grondrechten op die in de EU worden beschermd. In artikel 21 wordt leeftijdsdiscriminatie uitdrukkelijk verboden.