Navigációs útvonal

Kezdőlap

Életkor RSS

Idős ember munkában – szerzői jog: Európai Unió – JPH Woodland

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 19. cikkepdf alapján az EU diszkriminációellenes jogszabályt Az előző linken elérhető szöveg fordításai  hozhat az életkoron alapuló megkülönböztetés leküzdésére.

Az EUMSZ 10. cikke előírja, hogy politikáinak és tevékenységeinek meghatározása és végrehajtása során az Uniónak küzdenie kell a megkülönböztetés minden formája ellen. A Bizottság erre konkrét formában kötelezettséget vállalt a Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség: megújított kötelezettségvállalás című, 2008. évi közleményében. A dokumentum meghatározza azoknak az intézkedéseknek a kereteit, amelyek révén a Bizottság felléphet a diszkrimináció minden formája, köztük az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen.

Az EU Alapjogi Chartája Az előző linken elérhető szöveg fordításai  egy helyen rögzíti az uniós jog által védett alapvető jogokat. A Charta 21. cikke kifejezetten tiltja az életkoron alapuló megkülönböztetést.