Navigacijski put

Dob

Zaposleni stariji muškarac – autorsko pravo Europske unije – JPH Woodland

Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU – članak 19.)pdf Europskoj uniji omogućuje se donošenje zakonodavstva kojim se suzbija diskriminacija na temelju dobi.

Člankom 10. UFEU-a predviđeno je da Komisija treba nastojati suzbijati diskriminaciju pri određivanju i provedbi svih politika i aktivnosti. Komisija je to zalaganje jasno iznijela u Komunikaciji „Nediskriminacija i jednake mogućnosti – obnovljeno zalaganje” iz 2008. kojom se utvrđuje okvir unutar kojega Komisija provodi aktivnosti u cilju borbe protiv diskriminacije, uključujući i onu na temelju dobi.

Poveljom Europske unije o temeljnim pravima u jednom se dokumentu objedinjuju temeljna prava koja su zaštićena u EU-u. U njezinu članku 21. izričito se zabranjuje diskriminacija na temelju dobi.

Stvaranje politike

18-12-2015

School Drawing Competition

Ostale novosti

Pravosudne teme na Twitteru