Cosán nascleanúna

Aois

Fear aosta atá fós i bhfostaíocht - cóipcheart ag an Aontas Eorpach - JPH Woodland

Leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE - Airteagal 19)pdf is féidir leis an Aontas Eorpach reachtaíocht a chur i bhfeidhm le hidirdhealú bunaithe ar aois a chomhrac.

Foráiltear in Airteagal 10 den CFAE go mbeidh sé d'aidhm ag an gCoimisiún idirdhealú a chomhrac le linn dó a bheartais agus a ghníomhaíochtaí a shainiú agus a chur i bhfeidhm. Chuir an Coimisiún an méid sin in iúl go sonrach in 2008 sa Teachtaireacht dar teideal "Neamh-idirdhealú agus deiseanna comhionanna: Tiomantas athnuaite" ina leagtar amach creat don Choimisiún chun gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh i gcoinne an idirdhealaithe bunaithe ar fhorais éagsúla lena n-áirítear aois.

Sa doiciméad Cairt um Chearta Bunúsacha an AE liostaítear na cearta bunúsacha ar fad a chosnaítear san AE. In Airteagal 21 den Chairt sin tá sé ráite go sonrach go bhfuil cosc ar idirdhealú atá bunaithe ar aois.

Ábhair cheartais ar Twitter