Navigointipolku

Ikä

Vanhempi mies työssään - copyright: Euroopan unioni - JPH Woodland

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT - 19 artikla)pdf määrätään, että Euroopan unioni voi säätää lainsäädäntöä ikään perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan mukaan unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa torjumaan kaikenlaisen syrjinnän. Komissio on sitoutunut selkeästi tähän periaatteeseen vuonna 2008 annetussa tiedonannossaan Syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva tiedonanto: uusi sitoutuminen". Tiedonannossa luodaan puitteet komission syrjinnänvastaisille toimille iän tai muista syistä johtuvan syrjinnän torjumiseksi.

EU:n perusoikeuskirjaan on koottu yhteen kaikki EU:ssa suojatut perusoikeudet. Perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään kaikenlainen ikään perustuva syrjintä.

Oikeusasioita Twitterissä