Навигационна пътека

Начало

Възраст RSS

Възрастен работник - авторски права ЕС - JPH Woodland

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС - член 19)pdf дава възможност на Съюза да приема законодателство Избор на превод за предходната връзка  за борба с дискриминацията въз основа на възраст.

Съгласно член 10 от ДФЕС Комисията трябва да се бори с дискриминацията, когато определя и изпълнява всички свои политики и дейности. Комисията заяви изрично този свой ангажимент през 2008 г. в съобщението „Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент". С него се установява рамката, в която Комисията изпълнява дейности с цел борба срещу различни форми на дискриминация, включително въз основа на възраст.

В Хартата на основните права на ЕС Избор на превод за предходната връзка  са посочени основните права, защитени в ЕС. В член 21 изрично се забранява дискриминацията въз основа на възраст.