Sökväg

Skydd av personuppgifter

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

Kommissionen föreslog 2012 en genomgripande reform av EU:s regler om skydd av personuppgifter. Reformen ska vara avslutad 2015. De nya dataskyddsreglerna ska förenkla regelverket för näringslivet och se till att människor får kontroll över sina personuppgifter igen. Reformen är viktig för den digitala inre marknaden, som är ett av kommissionens prioriterade områden. Reformen gör att människor och företag i EU fullt ut kan dra nytta av den digitala ekonomin.

När du öppnar ett bankkonto, går med i ett socialt nätverk på internet eller köper en flygbiljett på nätet lämnar du ut viktig personlig information som namn, adress och kreditkortsnummer.

Vad händer med den informationen? Kan fel personer komma över den? Vilka rättigheter har du när det gäller din personliga information?

Alla har rätt till skydd av sina personuppgifter

Enligt EU:s lagstiftning får personuppgifter bara samlas in om vissa speciella villkor uppfylls och om det finns berättigade skäl. Dessutom måste personer eller organisationer som samlar in och hanterar din personliga information skydda den från missbruk. De måste också respektera vissa rättigheter som den som äger informationen garanteras i EU-lagstiftningen.

Företag, myndigheter och enskilda överför varje dag enorma mängder av personuppgifter över gränserna inom EU. Om reglerna för dataskydd inte överensstämmer i olika länder störs det internationella utbytet. Enskilda personer kanske inte heller vill överföra personuppgifter till ett annat land om de inte känner sig säkra på att skyddet är gott nog i andra länder.

Därför har EU tagit fram gemensamma regler så att dina personuppgifter skyddas lika bra inom hela EU. Du har rätt att klaga och få ersättning om dina uppgifter missbrukas i något av EU-länderna.

I EU:s dataskyddsdirektiv finns också speciella regler för överföring av personuppgifter utanför EU:s gränser, så att dina uppgifter skyddas på bästa sätt då de skickas utomlands.

Rättsliga frågor på Twitter