Sökväg

Förstasida

Skydd av personuppgifter RSS

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

Reform av dataskyddslagstiftningen

Kommissionen har föreslagit en omfattande reform av EU:s regler om skydd av personuppgifter. Förslaget ska stärka individuella rättigheter och hitta lösningar på de utmaningar som globaliseringen och den nya tekniken medför. Läs mer Visa översättning av föregående länk 

Skydd av personuppgifter - en grundläggande rättighet!

Ett fritt flöde av personuppgifter för mycket gott med sig!

Faktablad om EU-domstolens dom om ”rätten att glömmas bort”

Den 13 maj 2014 utfärdade EU-domstolen en viktig dom om rätten att bli bortglömd av sökmotorer på internet.Läs merpdf(3 MB) Visa översättning av föregående länk om domen, fakta i målet och vad det betyder för dig.

När du öppnar ett bankkonto, går med i ett socialt nätverk på internet eller köper en flygbiljett på nätet lämnar du ut viktig personlig information som namn, adress och kreditkortsnummer.

Vad händer med den informationen? Kan fel personer komma över den? Vilka rättigheter har du när det gäller din personliga information?

Alla har rätt till skydd av sina personuppgifter

Enligt EU:s lagstiftning får personuppgifter bara samlas in om vissa speciella villkor uppfylls och om det finns berättigade skäl. Dessutom måste personer eller organisationer som samlar in och hanterar din personliga information skydda den från missbruk. De måste också respektera vissa rättigheter som den som äger informationen garanteras i EU-lagstiftningen.

Företag, myndigheter och enskilda överför varje dag enorma mängder av personuppgifter över gränserna inom EU. Om reglerna för dataskydd inte överensstämmer i olika länder störs det internationella utbytet. Enskilda personer kanske inte heller vill överföra personuppgifter till ett annat land om de inte känner sig säkra på att skyddet är gott nog i andra länder.

Därför har EU tagit fram gemensamma regler så att dina personuppgifter skyddas lika bra inom hela EU. Du har rätt att klaga och få ersättning om dina uppgifter missbrukas i något av EU-länderna.

I EU:s dataskyddsdirektiv български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi) finns också speciella regler för överföring av personuppgifter utanför EU:s gränser, så att dina uppgifter skyddas på bästa sätt då de skickas utomlands.