Navigacijska pot

Varstvo osebnih podatkov

Januarja 2012 je Evropska komisija predlagala temeljito prenovo pravil o varstvu podatkov v EU. Dokončanje te prenove je politična prednostna naloga v letu 2015. Cilj prenovljenega sklopa pravil je državljanom vrniti nadzor nad osebnimi podatki in poenostaviti zakonodajno okolje za podjetja. Prenova pravil o varstvu podatkov je ključni dejavnik pri oblikovanju enotnega digitalnega trga, ki je prednostni cilj Komisije. Prenova bo evropskim državljanom in podjetjem omogočila, da v celoti izkoristijo možnosti digitalnega gospodarstva.

Ko odprete bančni račun, se pridružite socialnemu omrežju ali prek spleta kupite letalsko karto, posredujete svoje pomembne osebne podatke, kot so vaše ime, naslov in številka kreditne kartice.

Kaj se zgodi s temi podatki? Ali lahko pridejo v napačne roke? Katere pravice imate v zvezi z osebnimi podatki?

Vsak ima pravico do varstva osebnih podatkov.

Po zakonodaji EU se osebni podatki lahko zbirajo zakonito samo pod strogimi pogoji in za legitimne namene. Poleg tega morajo osebe ali organizacije, ki osebne podatke zbirajo in z njimi upravljajo, te podatke zaščititi pred zlorabo in spoštovati določene pravice imetnikov podatkov, ki jih zagotavlja zakonodaja EU.

Podjetja, javni organi in posamezniki v EU vsak dan prenašajo ogromne količine osebnih podatkov prek meja. Nasprotujoča si pravila o varstvu osebnih podatkov v različnih državah bi onemogočila mednarodne izmenjave. Posamezniki svojih osebnih podatkov morda ne bi želeli posredovati v tujino, če ne bi bili prepričani o ravni varstva podatkov v drugih državah.

Zato so bila vzpostavljena skupna pravila EU, ki zagotavljajo visok standard varstva vaših osebnih podatkov po vsej EU. Če se vaši podatki kjer koli v EU zlorabijo, imate pravico do pritožbe in odprave posledic.

Direktiva o varstvu podatkov EU določa tudi posebna pravila za prenos osebnih podatkov izven EU, da bi zagotovila najboljše možno varstvo vaših podatkov, ko jih posredujete v tujino.

Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29

Delovna skupina iz člena 29, v kateri so predstavniki organov za varstvo podatkov iz vseh držav EU, evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropske komisije, je bila ustanovljena na podlagi Direktive 95/46/ES.

Skupina ima svetovalno vlogo in je neodvisen organ.

Najnovejši dokumenti:

Pravosodne teme na Twitterju