Navigačný riadok

Úvod

Ochrana osobných údajov RSS

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

Reforma právnych predpisov o ochrane údajov

Komisia navrhla zásadnú reformu právneho rámca EÚ o ochrane osobných údajov. Tieto návrhy majú za cieľ posilniť práva jednotlivcov a reagovať na výzvy, ktoré prinášajú  globalizácia a nové technológie. Prečítajte si podrobné informácie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Ochrana vašich osobných údajov je základné právo!

Voľný pohyb osobných údajov znamená spoločné dobro!

Prehľad informácií o rozsudku SD, ktorý sa týka „práva byť zabudnutý“

13. mája 2014 Súdny dvor Európskej únie vydal zásadný rozsudok o práve na vymazanie osobných údajov z výsledkov vyhľadávania na internete (tzv. „práve byť zabudnutý“). Viac informácií pdf(3 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu o rozsudku, podrobnostiach prípadu a jeho dosahu v praxi.

Vždy, keď si otvoríte bankový účet, pripojíte sa na internetovú stránku sociálnej siete alebo si rezervujete let online, odovzdávate dôležité osobné informácie, ako je vaše meno, adresa a číslo kreditnej karty.

Čo sa stane s týmito údajmi? Mohli by sa dostať do nesprávnych rúk? Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Všetci máme právo na ochranu osobných údajov.

Podľa práva EÚ sa osobné údaje môžu legálne zhromažďovať len za prísnych podmienok a so zákonným cieľom. Okrem toho osoby alebo organizácie, ktoré zhromažďujú a spravujú vaše osobné údaje, ich musia chrániť pred zneužitím a rešpektovať určité práva vlastníkov údajov, ktoré sú zaručené právnymi predpismi EÚ.

Každý deň posielajú podniky, verejné orgány a jednotlivci v EÚ cez hranice nesmierne množstvo osobných údajov. Protichodné pravidlá ochrany údajov v rôznych krajinách by narušili medzinárodné výmeny. Jednotlivci by tiež mohli odmietnuť odoslanie osobných údajov do zahraničia, ak by si neboli istí úrovňou ochrany v iných krajinách.

Spoločné pravidlá EÚ boli prijaté preto, aby vaše osobné údaje mali vysokú úroveň ochrany v celej EÚ. Ak kdekoľvek v EÚ dôjde k zneužitiu vašich údajov, máte právo sa sťažovať a dosiahnuť nápravu.

Smernica EÚ o ochrane údajov български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) tiež stanovuje osobitné pravidlá pre prenos osobných údajov mimo EÚ, a tak zabezpečuje čo najlepšiu ochranu vašich údajov pri posielaní do zahraničia.