Kruimelpad

Bescherming van persoonlijke gegevens

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

In januari 2012 heeft de Europese Commissie een ingrijpende hervorming van de EU-regels op het gebied van gegevensbescherming voorgesteld. Deze hervorming, onmisbaar voor de digitale interne, staat hoog op de agenda voor 2015. De Commissie wil de burger opnieuw controle geven over zijn persoonsgegevens en de regels voor het bedrijfsleven vereenvoudigen. Dankzij deze hervorming zullen de Europeanen en bedrijven de voordelen van de digitale economie optimaal kunnen benutten.

Als u een bankrekening opent, lid wordt van een sociale netwerksite of online een vlucht boekt, moet u belangrijke persoonlijke gegevens doorgeven, zoals naam, adres en creditcard nummer.

Wat gebeurt er met deze gegevens? Kunnen ze in verkeerde handen terechtkomen? Wat zijn uw rechten betreffende uw persoonlijke gegevens?

Iedereen heeft recht op de bescherming van persoonlijke gegevens.

In het kader van de EU-wetgeving kunnen persoonlijke gegevens wettelijk gezien alleen onder strikte voorwaarden worden verzameld en dan alleen voor legitieme doeleinden. Bovendien moeten personen of organisaties die persoonlijke gegevens verzamelen en beheren, deze informatie beschermen tegen misbruik. Ook moeten zij specifieke rechten respecteren van de eigenaars van deze gegevens, die gewaarborgd worden door de EU-wetgeving.

In de EU verspreiden bedrijven, openbare diensten en personen elke dag grote hoeveelheden persoonlijke gegevens over de grenzen heen. Een tegenstrijdige regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens in de verschillende landen zou deze grensoverschrijdende gegevensuitwisseling in het gedrang brengen. Wanneer er bij de mensen onzekerheid heerst over de mate van bescherming die ze genieten in andere landen, zouden ze niet zo snel geneigd zijn om hun persoonlijke gegevens aan het buitenland te overhandigen.

Daarom werd een gemeenschappelijke EU-regelgeving vastgelegd die garandeert dat uw persoonlijke gegevens in de volledige EU een hoog niveau van bescherming genieten. U hebt het recht om klacht in te dienen en een schadevergoeding te eisen als uw gegevens waar dan ook in de EU worden misbruikt.

Bovendien voorziet de Richtlijn gegevensbescherming specifieke regels voor de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU om een zo goed mogelijke bescherming van uw gegevens te garanderen bij overdracht naar het buitenland.

Justitie op Twitter