Navigācijas ceļš

Personas datu aizsardzība

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

Datu aizsardzības likumdošanas reforma

Komisija ir ierosinājusi pamatīgi grozīt ES tiesisko regulējumu par personas datu aizsardzību. Tās priekšlikumu mērķis ir nostiprināt fizisko personu tiesības un pielāgoties globalizācijai un jaunām tehnoloģijām. Lasiet visu rakstu

Personas datu aizsardzība ir jūsu pamattiesības!

Personas datu brīva aprite ir kopējais ieguvums!

Faktu lapa par ES Tiesas spriedumu par tiesībām tikt aizmirstam

2014. gada 13. maijā Eiropas Savienības Tiesa pieņēma vēsturisku spriedumu par tiesībām „tikt aizmirstam” interneta meklētājprogrammu rezultātos.Lasiet sīkākpdf(3 MB) Izvēlieties saites tulkojumu  par šo spriedumu, lietas faktiem un to, kā tas ietekmē jūs.

Ikreiz, atverot bankas kontu, reģistrējoties sociālo tīklu vietnē vai tiešsaistē rezervējot aviobiļeti, jūs izpaužat svarīgu personisko informāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi un kredītkartes numuru.

Kas notiek ar šiem datiem? Vai tie var nonākt nepareizajās rokās? Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz personisko informāciju?

Visiem ir tiesības uz personas datu aizsardzību

ES tiesību akti paredz, ka personas datus likumīgi drīkst pieprasīt tikai saskaņā ar stingriem nosacījumiem, ja tam ir likumīgs iemesls. Turklāt personām vai organizācijām, kas apkopo jūsu personīgo informāciju, jānodrošina tās aizsardzība pret ļaunprātīgu izmantošanu un jāievēro noteiktas datu īpašnieku tiesības, kas noteiktas ES tiesību aktos.

Katru dienu uzņēmumi, valsts iestādes un fiziskas personas nosūta milzīgu daudzumu personas datu no vienas ES valsts uz otru. Šādu apmaiņu starptautiskā līmenī varētu traucēt pretrunīgi datu aizsardzības normas dažādās valstīs. Tāpat cilvēki varētu nevēlēties sniegt personas datus citai valstij, ja nebūtu pārliecināti par to, ka dati tajā būs aizsargāti.

Tāpēc ir izveidoti kopēji ES noteikumi, kas paredz augstus standartus personas datu aizsardzībai visā ES. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību un saņemt kompensāciju, ja jebkur Eiropas Savienībā jūsu datus izmanto ļaunprātīgi.

Arī ES Datu aizsardzības direktīva paredz īpašus noteikumus par personas datu nodošanu ārpus ES robežām, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku aizsardzību datiem, kas nonāk trešās valstīs.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī