Navigācijas ceļš

Personas datu aizsardzība

2012. gada janvārī Eiropas Komisija ierosināja Eiropas Savienībā veikt datu aizsardzības noteikumu plašu reformu. Šīs reformas pabeigšana ir viena no 2015. gada politiskajām prioritātēm. Jauno noteikumu mērķis ir nodot atpakaļ iedzīvotāju rokās kontroli pār viņu personas datiem un vienkāršot normatīvo vidi uzņēmumiem. Datu aizsardzības reforma ir viens no galvenajiem digitālā vienotā tirgus priekšnoteikumiem. Jāatceras, ka Komisija ir šā tirgus izveidi noteikusi par prioritāti. Pateicoties reformai, ES iedzīvotāji un uzņēmumi varēs pilnībā izmantot digitālās ekonomikas potenciālu.

Ikreiz, atverot bankas kontu, reģistrējoties sociālo tīklu vietnē vai tiešsaistē rezervējot aviobiļeti, jūs izpaužat svarīgu personisko informāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi un kredītkartes numuru.

Kas notiek ar šiem datiem? Vai tie var nonākt nepareizajās rokās? Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz personisko informāciju?

Visiem ir tiesības uz personas datu aizsardzību

ES tiesību akti paredz, ka personas datus likumīgi drīkst pieprasīt tikai saskaņā ar stingriem nosacījumiem, ja tam ir likumīgs iemesls. Turklāt personām vai organizācijām, kas apkopo jūsu personīgo informāciju, jānodrošina tās aizsardzība pret ļaunprātīgu izmantošanu un jāievēro noteiktas datu īpašnieku tiesības, kas noteiktas ES tiesību aktos.

Katru dienu uzņēmumi, valsts iestādes un fiziskas personas nosūta milzīgu daudzumu personas datu no vienas ES valsts uz otru. Šādu apmaiņu starptautiskā līmenī varētu traucēt pretrunīgi datu aizsardzības normas dažādās valstīs. Tāpat cilvēki varētu nevēlēties sniegt personas datus citai valstij, ja nebūtu pārliecināti par to, ka dati tajā būs aizsargāti.

Tāpēc ir izveidoti kopēji ES noteikumi, kas paredz augstus standartus personas datu aizsardzībai visā ES. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību un saņemt kompensāciju, ja jebkur Eiropas Savienībā jūsu datus izmanto ļaunprātīgi.

Arī ES Datu aizsardzības direktīva paredz īpašus noteikumus par personas datu nodošanu ārpus ES robežām, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku aizsardzību datiem, kas nonāk trešās valstīs.

Saskaņā ar 29. pantu izveidotā datu aizsardzības darba grupa

Saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK tika izveidota tās 29. pantā noteiktā datu aizsardzības darba grupa, kuras sastāvā ir visu ES datu aizsardzības iestāžu pārstāvji, EDAU un Eiropas Komisija. Grupai ir padomdevējas statuss, un tās darbība ir neatkarīga.

Jaunākie dokumenti:

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī