Naršymo kelias

Asmens duomenų apsauga

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

2012 m. sausio mėn. Europos Komisija pasiūlė iš esmės reformuoti ES duomenų apsaugos taisykles. Šios reformos įvykdymas yra vienas iš 2015 m. politikos prioritetų. Šiomis naujomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad piliečiai vėl kontroliuotų savo asmens duomenis, ir supaprastinti verslo reguliavimo aplinką. Duomenų apsaugos reforma yra vienas iš svarbiausių veiksnių, nuo kurių priklauso bendrosios skaitmeninės rinkos, kuriai Komisija teikia prioritetą, veikimas. Įvykdžius reformą Europos piliečiai ir įmonės galės visapusiškai naudotis skaitmeninės ekonomikos privalumais.

Kai banke atsidarote sąskaitą, prisijungiate prie internetinio socialinio tinklo ar internetu perkate lėktuvo bilietus, pateikiate svarbią asmeninę informaciją, kaip antai vardą, pavardę, adresą ir kredito kortelės numerį.

Kas nutinka šiems duomenims? Ar jie gali patekti į blogas rankas? Kokias turite teises, susijusias su asmenine informacija?

Visi turi teisę į asmens duomenų apsaugą

Pagal ES įstatymus asmens duomenis galima teisėtai rinkti tik laikantis griežtų sąlygų ir tik teisėtais tikslais. Be to, asmenys ir organizacijos, renkančios ir tvarkančios jūsų asmeninę informaciją, privalo saugoti ją nuo piktnaudžiavimo ir gerbti tam tikras duomenų savininkų teises, kurias užtikrina ES įstatymai.

Kasdien ES įmonės, valdžios institucijos ir individualūs asmenys siunčia į kitas valstybes didžiulius asmens duomenų kiekius. Duomenų apsaugos taisyklių skirtumai įvairiose šalyse taptų kliūtimi tarptautinėms operacijoms. Taip pat asmenys galbūt nenorėtų perduoti asmens duomenų į užsienį, nebūdami tikri dėl apsaugos lygmens kitose šalyse.

Todėl buvo sukurtos bendros ES taisyklės, siekiant užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys bus tinkamai saugomi visoje ES. Turite teisę skųstis ir gauti kompensaciją, jei jūsų duomenimis piktnaudžiaujama bet kurioje ES valstybėje.

ES Duomenų apsaugos direktyvoje taip pat numatytos konkrečios duomenų siuntimo už ES ribų taisyklės, siekiant užtikrinti kuo geresnę jūsų duomenų apsaugą juos eksportuojant į užsienį.

Teisingumo klausimai Twitter