Navigációs útvonal

A személyes adatok védelme

2012 januárjában az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő, melyben az európai uniós adatvédelmi szabályok átfogó reformját szorgalmazta. 2015-ben szakpolitikai prioritást jelent, hogy a reform még az év folyamán végbemenjen. A szabályok megújítása azt a célt szolgálja, hogy a polgárok visszanyerjék az irányítást saját személyes adataik kezelése és felhasználása felett, illetve hogy egyszerűsödjön a szabályozási környezet a vállalkozások számára. Az adatvédelmi reform elengedhetetlenül fontos a digitális egységes piac kiépítéséhez, melynek a Bizottság kiemelt jelentőséget tulajdonít. A reform lehetővé fogja tenni, hogy az európai polgárok és vállalkozások teljes mértékben ki tudják aknázni a digitális gazdaságban rejlő előnyöket.

Ha bankszámlát nyit, internetes közösségi hálózathoz csatlakozik vagy online foglal repülőjegyet, olyan fontos személyes adatokat ad meg, mint a neve, lakcíme és hitelkártyaszáma.

Mi történik ezekkel az adatokkal? Rossz kezekbe kerülhetnek? Milyen jogai vannak a személyes adataira vonatkozóan?

Mindenki jogosult a személyes adatainak védelmére.

Az uniós jog értelmében személyes adatok kizárólag legálisan, szigorú feltételek mellett és törvényes célra gyűjthetők. A személyes adatokat gyűjtő és kezelő személyek vagy szervezetek továbbá kötelesek azokat megvédeni a visszaéléstől, és tiszteletben kell tartaniuk az adattulajdonosok uniós jogszabály által garantált bizonyos jogait.

A vállalkozások, az állami hatóságok és egyének naponta hatalmas mennyiségű személyes adatot továbbítanak az EU belső határain át. A különböző országokban egymásnak ellentmondó adatvédelmi szabályok zavarnák a nemzetközi adatcserét. Az egyének is vonakodnának attól, hogy személyes adataikat külföldre továbbítsák, ha bizonytalanok lennének abban, hogy a többi országban milyen mértékű az adatvédelem.

Ezért közös uniós szabályokat állítottunk fel annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatai az Unión belül mindenhol magas szintű védelemben részesüljenek. Önnek jogában áll panaszt tenni és jogorvoslatot kérni, ha adataival az EU-n belül bárhol visszaélnének.

Az EU adatvédelmi irányelve szabályozza a személyes adatok Unión kívüli országokba irányuló továbbítását is, hogy adatai számára azok harmadik országba irányuló kivitele esetén a lehető legjobb védelmet biztosítsa.

A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport –

A 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott munkacsoportban az összes uniós adatvédelmi hatóság, valamint az európai adatvédelmi biztos és az Európai Bizottság képviselteti magát. A munkacsoport tanácsadói státusszal rendelkezik. Feladatainak ellátása során függetlenül jár el.

Legfrissebb dokumentumok:

Jogérvényesüléssel kapcsolatos témák a Twitteren