Navigacijski put

Zaštita osobnih podataka

U siječnju 2012. Europska komisija predložila je sveobuhvatnu reformu pravila o zaštiti podataka u EU-u. Dovršetak te reforme politički je prioritet za 2015. Cilj je novog skupa pravila da građani ponovno dobiju nadzor nad svojim osobnim podacima te da se pojednostavi regulatorno okruženje za poduzeća. Reforma pravila o zaštiti podataka ključni je čimbenik jedinstvenog digitalnog tržišta, koje je prioritet Komisije. Reformom će se omogućiti europskim građanima i poduzećima da u potpunosti iskoriste mogućnosti digitalnog gospodarstva.

Kad god otvorite bankovni račun, pridružite se nekoj društvenoj mreži ili, pak, putem interneta rezervirate let zrakoplovom, ustupate svoje najvažnije osobne podatke kao što su ime, adresa i broj kreditne kartice.

Što se događa s tim podacima? Mogu li doći u pogrešne ruke? Koja su Vaša prava kada je riječ o osobnim podacima?

Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka.

Sukladno zakonima EU, osobni se podaci mogu prikupljati na zakonit način samo pod točno određenim uvjetima u namjenu koja je dozvoljena zakonom. Štoviše, osobe ili organizacije koje prikupljaju ili obrađuju Vaše osobne podatke moraju ih zaštititi od zloupotrebe i poštivati određena prava koja na njih polaže vlasnik podataka, a koja su mu zajamčena zakonom EU.

Unutar EU te izvan njenih granica svakodnevno se razmjenjuje ogromna količina osobnih podataka kroz administraciju tvrtki, javnih ustanova, pa i među pojedincima. Proturječni propisi o zaštiti podataka u raznim zemljama mogu poremetiti međunarodnu razmjenu podataka. Pojedinci također odbiti prijenos osobnih podataka u inozemstvo u slučaju ako nisu sigurni u razinu zaštite podataka u drugim zemljama.

Upravo iz tog razloga, zajednički propisi unutar EU su određeni kako bi se jamčilo da se Vaši osobni podaci nalaze pod visokim standardom zaštite u svim zemljama EU. Imate pravo žaliti se i potražiti pomoć ako su Vaši podaci zloupotrebljeni bilo gdje unutar EU.

Osim toga, Uredbom EU o zaštiti podataka propisana su posebna pravila za prijenos osobnih podataka izvan EU kako bi se osigurala najbolja moguća zaštita Vaših podataka prilikom njihovog slanja u inozemstvo.

Radna skupina za zaštitu podataka iz članka 29. –

Radna skupina iz članka 29. koja se sastoji od predstavnika svih tijela za zaštitu podataka u EU-u, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europske komisije osnovana je na temelju Direktive 95/46/EZ. Radna skupina ima savjetodavni status i djeluje neovisno.

Najnoviji dokumenti:

Pravosudne teme na Twitteru