Cosán nascleanúna

Baile

Cosaint sonraí pearsanta RSS

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

Leasú ar an reachtaíocht um shonraí a chosaint

Mhol an Coimisiún mórleasú ar chreat dlí an AE um shonraí pearsanta a chosaint. Tá faoi na tograí cearta an duine a neartú agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an domhandaithe is na nuatheicneolaíochtaí. Léigh na sonraí iomlána Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Do shonraí pearsanta a chosaint - ceart bunúsach is ea é!

Saorshreabhadh sonraí pearsanta - tairbhe choiteann!

Bileog eolais faoin rialú ón gCúirt Bhreithiúnais Eorpach maidir leis an 'gceart chun dearmaid'

An 13 Bealtaine 2014, thug Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh rialú tábhachtach maidir leis an 'gceart chun dearmaid', i dtaca le hinnill chuardaigh ar líne. Tuilleadh eolais pdf(3 MB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. faoin rialú ón gCúirt, faoi shonraí an cháis, agus faoin gcaoi a ndéanfaidh sé difear duit.

Nuair a osclaíonn tú cuntas bainc, nuair a chláraíonn tú le suíomh líonraithe shóisialta nó nuair a chuireann tú eitilt in áirithe ar líne tugann tú uait faisnéis phearsanta fhíorthábhachtach ar nós d'ainm, do sheoladh agus uimhir do chárta chreidmheasa.

Cad a dhéantar leis na sonraí seo? An bhféadfadh an duine mícheart seilbh a fháil orthu? Cad iad na cearta atá agat maidir le d'fhaisnéis phearsanta?

Tá de cheart ag gach aon duine cosaint a bheith tugtha dá chuid sonraí pearsanta.

De réir dlí an AE, ní fhéadfaí sonraí pearsanta a charnadh go dleathach le haghaidh críocha dlisteanacha. Ina theannta sin, ní mór do dhaoine nó d'eagraíochtaí a bhailíonn do chuid sonraí pearsanta agus a bhainistíonn iad, na sonraí sin a chosaint ó mhí-úsáid agus ní mór dóibh cearta áirithe atá ag úinéirí na sonraí agus atá ráthaithe i ndlí an AE a urramú.

Aistríonn gnólachtaí, údaráis phoiblí agus daoine aonair méideanna ollmhóra sonraí pearsanta trasna teorainneacha laistigh den AE gach aon lá. Chuirfeadh rialacha um chosaint sonraí a thagann salach ar a chéile isteach ar mhalartaí idirnáisiúnta. Chomh maith leis sin tá seans ann nár mhaith le daoine sonraí pearsanta a aistriú thar lear dá mba rud é nach mbeidís cinnte faoin leibhéal cosanta atá i bhfeidhm i dtíortha eile.

Dá bhrí sin bunaíodh rialacha comhchoiteanna san AE chun a chinntiú go mbeidh ardchaighdeán cosanta i bhfeidhm maidir le do chuid sonraí pearsanta i ngach áit san AE. Tá de cheart agat gearán a dhéanamh agus cúiteamh a fháil má bhaintear mí-úsáid as do chuid sonraí in áit ar bith san AE.

I dTreoir um Chosaint Sonraí български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) an AE tá coinne le rialacha leis, i dtaobh aistriú sonraí pearsanta lasmuigh den AE chun a chinntiú go gcosnaítear do chuid sonraí chomh maith agus is féidir má sheoltar go háiteanna lasmuigh den AE iad.