Cosán nascleanúna

Cosaint sonraí pearsanta

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

I mí Eanáir 2012 mhol an Coimisiún Eorpach athchóiriú cuimsitheach ar rialacha cosanta sonraí san Aontas Eorpach. Is tosaíocht beartais don bhliain 2015 é an t‑athchóiriú sin a chríochnú. Is é atá mar aidhm ag na rialacha nua seo smacht ar a sonraí pearsanta féin a thabhairt ar ais do na saoránaigh, agus an rialáil a dhéantar ar ghnólachtaí a shimpliú. Tá ról lárnach ag an athchóiriú ó thaobh chosaint sonraí maidir leis an Margadh Aonair Digiteach a bhaint amach, rud atá ina thosaíocht ag an gCoimisiún. Beidh saoránaigh agus gnólachtaí Eorpacha in ann tairbhe iomlán a bhaint as an ngeilleagar digiteach a bhuí leis an athchóiriú seo.

Nuair a osclaíonn tú cuntas bainc, nuair a chláraíonn tú le suíomh líonraithe shóisialta nó nuair a chuireann tú eitilt in áirithe ar líne tugann tú uait faisnéis phearsanta fhíorthábhachtach ar nós d'ainm, do sheoladh agus uimhir do chárta chreidmheasa.

Cad a dhéantar leis na sonraí seo? An bhféadfadh an duine mícheart seilbh a fháil orthu? Cad iad na cearta atá agat maidir le d'fhaisnéis phearsanta?

Tá de cheart ag gach aon duine cosaint a bheith tugtha dá chuid sonraí pearsanta.

De réir dlí an AE, ní fhéadfaí sonraí pearsanta a charnadh go dleathach le haghaidh críocha dlisteanacha. Ina theannta sin, ní mór do dhaoine nó d'eagraíochtaí a bhailíonn do chuid sonraí pearsanta agus a bhainistíonn iad, na sonraí sin a chosaint ó mhí-úsáid agus ní mór dóibh cearta áirithe atá ag úinéirí na sonraí agus atá ráthaithe i ndlí an AE a urramú.

Aistríonn gnólachtaí, údaráis phoiblí agus daoine aonair méideanna ollmhóra sonraí pearsanta trasna teorainneacha laistigh den AE gach aon lá. Chuirfeadh rialacha um chosaint sonraí a thagann salach ar a chéile isteach ar mhalartaí idirnáisiúnta. Chomh maith leis sin tá seans ann nár mhaith le daoine sonraí pearsanta a aistriú thar lear dá mba rud é nach mbeidís cinnte faoin leibhéal cosanta atá i bhfeidhm i dtíortha eile.

Dá bhrí sin bunaíodh rialacha comhchoiteanna san AE chun a chinntiú go mbeidh ardchaighdeán cosanta i bhfeidhm maidir le do chuid sonraí pearsanta i ngach áit san AE. Tá de cheart agat gearán a dhéanamh agus cúiteamh a fháil má bhaintear mí-úsáid as do chuid sonraí in áit ar bith san AE.

I dTreoir um Chosaint Sonraí an AE tá coinne le rialacha leis, i dtaobh aistriú sonraí pearsanta lasmuigh den AE chun a chinntiú go gcosnaítear do chuid sonraí chomh maith agus is féidir má sheoltar go háiteanna lasmuigh den AE iad.

Ábhair cheartais ar Twitter