Navigointipolku

Henkilötietosuoja

Komissio antoi tammikuussa 2012 ehdotuksen EU:n tietosuojasääntöjen uudistamisesta. Uudistuksen toteuttaminen on yksi vuoden 2015 poliittisista prioriteeteista. Uusien sääntöjen tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuuksia valvoa henkilötietojen käyttöä ja yksinkertaistaa yritysten sääntely-ympäristöä. Tietosuojauudistus on avainasemassa digitaalisten sisämarkkinoiden luomisessa, joka on yksi komission tärkeimmistä tavoitteista. Uudistuksen ansiosta kansalaiset ja yritykset voivat saada digitaalitaloudesta täyden hyödyn.

Kun avaat pankkitilin, liityt verkostoitumispalveluun internetissä tai varaat lennon internetin kautta, luovutat tärkeitä henkilötietoja itsestäsi, esimerkiksi nimesi, osoitteesi ja luottokorttisi numeron.

Mitä näille tiedoille tapahtuu? Voivatko ne joutua vääriin käsiin? Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojasi koskevissa asioissa?

Jokaisella on oikeus henkilötietojen suojaan.

EU-lainsäädännön mukaan henkilötietoja voi kerätä laillisesti ainoastaan tiukoin edellytyksin ja niiden keräämisellä on oltava oikeutettu tarkoitus. Lisäksi henkilötietoja keräävien ja hallinnoivien henkilöiden tai organisaatioiden on suojattava ne väärinkäytöltä ja kunnioitettava tiettyjä EU-lainsäädännön takaamia tietojen omistajien oikeuksia.

Yritykset, viranomaiset ja yksityishenkilöt siirtävät päivittäin runsaasti henkilötietoja EU-valtiosta toiseen. Jos eri maiden tietosuojamääräykset olisivat ristiriidassa keskenään, se voisi vaikeuttaa kansainvälistä tietojenvaihtoa. Yksityishenkilöt saattaisivat myös olla haluttomia siirtämään henkilötietojaan ulkomaille, jos he eivät voisi olla varmoja muiden maiden henkilötietosuojan tasosta.

Sen vuoksi EU on luonut yhteiset määräykset, joilla taataan, että henkilötiedoillasi on korkeatasoinen suoja kaikkialla EU:ssa. Sinulla on oikeus valittaa ja saada korvauksia, jos tietojasi käytetään väärin missä tahansa EU:n alueella.

EU:n tietosuojadirektiivissä on myös erityismääräyksiä koskien henkilötietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle. Niiden tarkoituksena on taata tietojesi paras mahdollinen suoja ulkomailla.

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

Kaikkien EU-maiden tietosuojaviranomaisten, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan komission edustajista koostuva 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä perustettiin direktiivillä 95/46/EY. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan riippumaton.

Uusimmat asiakirjat:

Oikeusasioita Twitterissä