Navigatsioonitee

Isikuandmete kaitse

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

2012. aasta jaanuaris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku andmekaitse-eeskirjade põhjaliku reformimise kohta ELis. Asjaomase reformi lõpuleviimine on 2015. aasta poliitiline prioriteet. Uute eeskirjade eesmärk on anda kodanikele taas kontroll oma isikuandmete üle ning lihtsustada õiguskeskkonda ettevõtjate jaoks. Andmekaitsereform on otsustava tähtsusega digitaalse ühtse turu loomisel, mille komisjon on seadnud prioriteediks. Reform võimaldab Euroopa kodanikel ja ettevõtjatel digitaalmajandusest täit kasu saada.

Iga kord, kui avate pangakonto, liitute mõne suhtlussaidiga või broneerite interneti kaudu lennupileteid, tuleb teil edastada olulisi isikuandmeid (nt teie nimi, aadress ja krediitkaardi number).

Mis nendest andmetest saab? Kas need võivad sattuda valedesse kätesse? Mis õigused on inimesel seoses oma isikuandmetega?

Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

Vastavalt ELi õigusaktidele saab isikuandmeid seaduslikult koguda ainult rangetel tingimustel ja seaduslikuks otstarbeks. Peale selle peavad teie isikuandmeid koguvad ja haldavad isikud ja organisatsioonid kaitsma neid väärkasutamise eest ning järgima andmeomanike teatavaid õigusi, mis on kaitstud ELi õigusaktidega.

Iga päev edastavad nii ettevõtted, riigiasutused kui ka eraisikud ELis üle piiride tohutul hulgal isikuandmeid. Eri riikide vastuolulised andmekaitse-eeskirjad takistavad rahvusvahelist andmevahetust. Ka inimesed ise ei julge oma isikuandmeid piiri taha edastada, kui neil puudub kindlus, et need on teistes riikides piisavalt kaitstud.

Seepärast on kehtestatud ühtsed ELi eeskirjad, millega tagatakse teie isikuandmete kõrgel tasemel kaitse kõikjal Euroopa Liidus. Teil on õigus esitada kaebus ja saada hüvitist, kui teie andmeid on mõnes teises ELi liikmesriigis vääriti kasutatud.

Samuti nähakse ELi andmekaitsedirektiivis ette erieeskirjad isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu, et teie andmed oleksid välismaale eksportimisel võimalikult hästi kaitstud.

Õigusteemad Twitteris