Sti

Beskyttelse af personoplysninger

I januar 2012 fremsatte Europa-Kommissionen forslag til en omfattende reform af databeskyttelsesreglerne i EU. Det er en politisk prioritet for 2015 at gennemføre denne reform. Formålet med dette nye regelsæt er at give borgerne kontrollen over deres personoplysninger tilbage og forenkle de lovgivningsmæssige rammer for virksomhederne. Databeskyttelsesreformen er afgørende for, at det digitale indre marked, som er en af Kommissionens prioriteter, kan komme til at fungere. Reformen vil give de europæiske borgere og virksomheder mulighed for at få fuld gavn af den digitale økonomi.

Når du åbner en bankkonto, opretter en profil på et af de sociale netværk eller bestiller en flybillet online, afgiver du vitale personlige oplysninger som f.eks. dit navn, din adresse og nummeret på dit kreditkort.

Hvad sker der med disse oplysninger? Kan de falde i de forkerte hænder? Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine personoplysninger?

Enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger.

Ifølge EU-lovgivningen kan personoplysninger kun indsamles lovligt efter strenge kriterier og til et legitimt formål. Desuden skal personer eller organisationer, der indsamler og forvalter dine personoplysninger, beskytte dem mod misbrug og overholde visse rettigheder, som EU-lovgivningen garanterer ejerne af de pågældende data.

Hver dag overføres der i EU store mængder personoplysninger på tværs af grænserne mellem virksomheder, offentlige myndigheder og enkeltpersoner. Modstridende databeskyttelsesregler i forskellige lande ville forstyrre den internationale udveksling. Den enkelte borger kan også være tilbageholdende med at overføre personoplysninger til udlandet, hvis vedkommende ikke føler sig sikker på databeskyttelsesniveauet i andre lande.

Derfor er der indført fælles EU-regler for at sikre, at beskyttelsen af dine personoplysninger er af høj standard overalt i EU. Du har ret til at klage og få erstatning, hvis dine personoplysninger misbruges inden for EU.

EU's Databeskyttelsesdirektiv indeholder desuden særlige regler om overførsel af personoplysninger til tredjelande uden for EU for at sikre den bedst mulige beskyttelse af dine data, når de eksporteres til udlandet.

Artikel 29-Gruppen om Databeskyttelse –

Artikel 29-Gruppen om Databeskyttelse, som består af repræsentanter fra alle databeskyttelsesmyndigheder i EU, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og EU-Kommissionen, blev nedsat i henhold til direktiv 95/46/EF. Den har rådgivende status og er uafhængig.

Seneste dokumenter:

Retlige anliggender på Twitter