Sti

Forside

Beskyttelse af personoplysninger RSS

connect.com © Louise Gagnon, Fotolia

Reform af lovgivningen om databeskyttelse

Kommissionen har fremsat forslag om en omfattende reform af EU's regler om beskyttelse af personoplysninger. Forslaget skal styrke individuelle rettigheder og tackle de udfordringer, der følger med globaliseringen og ny teknologi. Læs nærmere Vælg oversættelse af det forrige link 

Beskyttelse af dine personoplysninger - en grundlæggende rettighed!

Fri udveksling af personoplysninger - et fælles gode!

Faktablad om domstolens afgørelse om “retten til at blive glemt”

Den 13. maj 2014 afsagde EU-Domstolen en principiel afgørelse om ”retten til at blive glemt”, der vedrører søgemaskiner på internettet.Læs mere pdf(3 MB) Vælg oversættelse af det forrige link om afgørelsen, sagens kendsgerninger, og hvad den betyder for dig.

Når du åbner en bankkonto, opretter en profil på et af de sociale netværk eller bestiller en flybillet online, afgiver du vitale personlige oplysninger som f.eks. dit navn, din adresse og nummeret på dit kreditkort.

Hvad sker der med disse oplysninger? Kan de falde i de forkerte hænder? Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine personoplysninger?

Enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger.

Ifølge EU-lovgivningen kan personoplysninger kun indsamles lovligt efter strenge kriterier og til et legitimt formål. Desuden skal personer eller organisationer, der indsamler og forvalter dine personoplysninger, beskytte dem mod misbrug og overholde visse rettigheder, som EU-lovgivningen garanterer ejerne af de pågældende data.

Hver dag overføres der i EU store mængder personoplysninger på tværs af grænserne mellem virksomheder, offentlige myndigheder og enkeltpersoner. Modstridende databeskyttelsesregler i forskellige lande ville forstyrre den internationale udveksling. Den enkelte borger kan også være tilbageholdende med at overføre personoplysninger til udlandet, hvis vedkommende ikke føler sig sikker på databeskyttelsesniveauet i andre lande.

Derfor er der indført fælles EU-regler for at sikre, at beskyttelsen af dine personoplysninger er af høj standard overalt i EU. Du har ret til at klage og få erstatning, hvis dine personoplysninger misbruges inden for EU.

EU's Databeskyttelsesdirektiv български (bg)czech (cs)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) indeholder desuden særlige regler om overførsel af personoplysninger til tredjelande uden for EU for at sikre den bedst mulige beskyttelse af dine data, når de eksporteres til udlandet.