Cesta

Ochrana osobních údajů

V lednu 2012 Evropská komise navrhla komplexní reformu pravidel EU pro ochranu údajů. Dokončení této reformy je jednou z politických priorit pro rok 2015. Cílem tohoto nového souboru pravidel je dát občanům kontrolu nad tím, jak se nakládá s jejich osobními údaji, a zjednodušit právní rámec, kterým se v tomto ohledu řídí podniky. Reforma ochrany údajů je klíčovým předpokladem pro úspěch jednotného digitálního trhu, jehož zavedení je pro Komisi prioritní. Díky reformě pravidel pro ochranu údajů budou moci evropští občané a podniky plně využít výhod digitální ekonomiky.

Když si otevřete bankovní účet, přidáte se na internetovou stránku nějaké sociální sítě nebo si online zarezervujete letenku, uvedete své důležité osobní informace, jako je vaše jméno, adresa a číslo kreditní karty.

Co se s těmito údaji děje? Mohly by přijít do nesprávných rukou? Jaká práva máte, pokud jde o vaše osobní informace?

Každý má právo na ochranu osobních údajů.

Podle právních předpisů EU je možné osobní údaje zákonně shromažďovat jen za přísných podmínek a pro legitimní účely. Osoby nebo organizace, které shromažďují a spravují vaše osobní informace, je také musí chránit před zneužitím a musí respektovat určitá práva vlastníků osobních údajů, která zaručují právní předpisy EU.

Každý den dochází v rámci EU mezi podniky, veřejnými orgány a jednotlivci k přeshraničním přesunům ohromného množství osobních údajů. Vzájemně neslučitelná pravidla o ochraně osobních údajů v různých zemích by tyto mezinárodní výměny narušila. Lidé by se také mohli zdráhat převádět osobní údaje do zahraničí, pokud by si nebyli jistí úrovní ochrany v jiných zemích.

Proto byla zavedena společná pravidla EU, která vašim osobním údajům zajišťují vysoký standard ochrany po celé EU. Pokud kdekoli v EU dojde ke zneužití vašich údajů, máte právo si stěžovat a získat odškodnění.

Směrnice o ochraně údajů EU také předpokládá konkrétní pravidla pro přenos osobních údajů mimo EU, aby byla zajištěna co nejlepší možná ochrana údajů při jejich vývozu do zahraničí.

Pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29 –

Pracovní skupinu zřízenou podle článku 29 směrnice 95/46/ES tvoří zástupci všech orgánů EU pro ochranu údajů, EIOÚ a Evropské komise. Má poradní status a svou činnost vykonává nezávisle.

Nejnovější dokumenty:

Justiční témata na Twitteru