Навигационна пътека

Защита на личните данни

През януари 2012 г. Европейската комисия предложи цялостна реформа на правилата за защита на данните в ЕС. Завършването на тази реформа е политически приоритет за 2015 г. Целта на новите правила е да се върне на гражданите контролът върху техните лични данни и да се опрости регулаторната среда за бизнеса. Реформата в областта на защитата на данните е ключов фактор за развитието на цифровия единен пазар, което Комисията определи за свой приоритет. Реформата ще даде възможност на европейските граждани и предприятия да се възползват напълно от цифровата икономика.

Винаги, когато откривате банкова сметка, присъединявате се към уебсайт за социално свързване или резервирате полет онлайн, вие предоставяте изключително важна лична информация, като например, своето име, адрес и номер на кредитна карта.

Какво се случва с тези данни? Възможно ли е те да попаднат в неправилните ръце? Какви права имате по отношение на личната си информация?

Всеки има право на защита на личните данни.

Според законодателството на ЕС лични данни могат да се събират единствено законно при строго определени условия за легитимна цел. Освен това, лицата и организациите, които събират и управляват вашата лична информация, трябва да я защитят от злоупотреби и трябва да спазват определени права на собствениците на данните, които са гарантирани от законодателството на ЕС.

Всекидневно в рамките на ЕС предприятия, обществени органи и лица прехвърлят голямо количество лични данни през граница. Противоречащите си правила за защита на данните в различните страни биха нарушили международния обмен. Освен това, хората могат да не желаят да предават лични данни в чужбина, ако не са сигурни за степента на защита в други страни.

Поради това бяха определени общи правила на ЕС, за да се гарантира, че за вашите лични данни е осигурена висока степен на защита навсякъде в ЕС. Вие имате право да подадете оплакване и да получите компенсация, ако с данните ви е злоупотребено някъде в рамките на ЕС.

Директивата за защита на данните на ЕС също предвижда конкретни правила за преноса на лични данни извън ЕС с цел гарантиране на възможно най-добрата защита на вашите данни, когато те се изнасят в чужбина.

Работна група за защита на личните данни по член 29

Работната група по член 29, съставена от представители на всички органи за защита на данните в ЕС, на ЕНОЗД и на Европейската комисия, е създадена съгласно Директива 95/46/ЕО. Тя има статут на консултативен орган и действа независимо.

Последни документи:

Правосъдни въпроси в Twitter