Navigacijska pot

Kazensko pravosodje

Sodniško kladivce in zastava Evropske unije © Gina Sanders, fotolia

Boj proti kriminalu vključuje krepitev dialoga in ukrepov med kazenskimi sodnimi organi držav EU.

EU je dolgo poskušala ustvariti območje evropskega kazenskega pravosodja, vendar je imela pri tem velike težave:

  • pravilo soglasnosti, ki zahteva strinjanje vseh vlad EU na področju odločanja, je pogosto vodilo do pristopa "najmanjšega skupnega imenovalca";
  • Komisija ni imela izvedbenih pooblastil;
  • parlamenti in sodišča niso mogli veliko storiti.

Napredek na tem področju je bil omejen, pozornost pa je bila usmerjena na vprašanja varnosti.

Veljavna Lizbonska pogodba bo končno omogočila usklajevanje varnosti in pravosodja.

Vzpostavitev medsebojnega zaupanja

Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah je bilo uvedeno z Maastrichtsko pogodbo leta 1993 v sklopu "tretjega stebra". S formalno ukinitvijo sistema treh stebrov Lizbonska pogodba odpravlja pomanjkljivosti predhodnega sistema. Njen končni cilj je uresničitev skupnega evropskega pravosodnega območja, v katerem se bodo lahko nacionalni organi kazenskega pregona in sodišča zanesli drug na drugega in si zaupali.

S tem se bo povečalo zaupanje državljanov v pravičnost sodnih postopkov, zlasti glede zaščite njihovih pravic, kadar so na sodišču v drugi državi in če postanejo žrtve kriminala.

Večje medsebojno zaupanje je predpogoj za medsebojno priznavanje sodnih odločitev med državami EU. Da bi povečali to zaupanje, je treba določiti minimalne standarde glede pravice do poštenega sojenja in pravic žrtev kriminala.

Leta 2009 je Evropski svet v Stockholmu sprejel "Stockholmski program - odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varujepdf [1 MB] ".

Da bi se soočila z nadaljnjimi izzivi in okrepila območje pravosodja, je Komisija sprejela ambiciozen akcijski načrt za izvedbo Stockholmskega programa. Načrt določa prednostne naloge EU na tem področju v obdobju 2010-2014.

Načrtovane izboljšave na področju kazenskega pravosodja vključujejo:

Pravosodne teme na Twitterju