Cale de navigare

Justiţie penală

Ciocan de judecător şi steagul Uniunii Europene © Gina Sanders, fotolia

Combaterea infracţionalităţii implică o consolidare a dialogului şi a acţiunilor între autorităţile judiciare penale din ţările UE.

Mult timp, UE a încercat să construiască spaţiul european de justiţie penală fără a avea cu adevărat libertate de acţiune:

  • regula unanimităţii, care impunea acordul tuturor guvernelor din UE pentru luarea deciziilor, ducea adesea la o abordare de tip "cel mai mic numitor comun";
  • Comisia nu avea puteri de aplicare;
  • opiniile parlamentarilor şi ale instanţelor se făceau prea slab auzite.

De aceea, progresele înregistrate în acest domeniu au fost limitate, iar atenţia s-a îndreptat mai mult asupra aspectelor legate de securitate.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, se va putea, în sfârşit, reface echilibrul dintre securitate şi justiţie.

Construirea încrederii reciproce

Introdusă în 1993 prin Tratatul de la MaastrichtEnglish, cooperarea judiciară în materie penală a fost înfiinţată sub "pilonul al treilea". Odată cu renunţarea oficială la împărţirea pe piloni, Tratatul de la Lisabona corectează deficienţele sistemului anterior. În cele din urmă, acesta va contribui la realizarea unui spaţiu european de justiţie comun, caracterizat prin încrederea reciprocă dintre organele poliţieneşti şi judiciare, care se vor putea baza unele pe altele.

Va creşte astfel încrederea cetăţenilor în corectitudinea proceselor, în special în protejarea drepturilor lor atunci când se află în faţa instanţei într-o altă ţară şi dacă sunt victime ale unei infracţiuni.

Sporirea încrederii reciproce este o precondiţie pentru ca ţările UE să îşi recunoască reciproc deciziile judiciare. Pentru sporirea acestei încrederi, trebuie stabilite standarde minime comune în ceea ce priveşte dreptul la un proces corect şi drepturile victimelor infracţiunilor.

În 2009, Consiliul European a adoptat la Stockholm "Programul de la Stockholm: un sistem deschis şi sigur în serviciul şi pentru protecţia cetăţenilorpdf [1 MB] ".

Pentru a face faţă provocărilor şi a continua consolidarea spaţiului de justiţie, Comisia a adoptat un plan de acţiune ambiţios pentru implementarea Programului de la Stockholm. Acest plan stabileşte priorităţile pe care le are UE în acest domeniu pentru perioada 2010-2014.

Printre îmbunătăţirile planificate în domeniul justiţiei penale se numără:

Aspecte legate de justiție pe Twitter