Ścieżka nawigacji

Strona główna

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych RSS

Młotek i flaga Unii Europejskiej © Gina Sanders, fotolia

Zwalczanie przestępczości wiąże się z usprawnieniem dialogu i działań władz odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w krajach UE.

Przez długi czas UE usiłowała budować europejską przestrzeń sprawiedliwości w sprawach karnych, mając narzucone częściowe ograniczenia:

  • zasada jednomyślności, która wymagała zgody wszystkich rządów UE na podejmowane decyzje, prowadziła często do podejścia opartego na najmniejszym wspólnym mianowniku;
  • Komisja nie dysponowała uprawnieniami pozwalającymi jej egzekwować prawo; oraz
  • parlamenty i sądy miały niewiele do powiedzenia.

Postęp w tej dziedzinie był więc ograniczony - koncentrowano się głównie na kwestiach bezpieczeństwa.

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Wybierz wersję językową tego linka  możliwe będzie wreszcie przywrócenie równowagi między bezpieczeństwem i sprawiedliwością.

Budowa wzajemnego zaufania

Wprowadzona traktatem z Maastricht w 1993 roku współpraca sądowa w sprawach karnych funkcjonowała w ramach "trzeciego filaru". Usuwając podział na filary, Traktat z Lizbony български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) koryguje niedostatki poprzedniego systemu. Docelowo pomoże on w budowie wspólnej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości, w ramach której krajowe organy ścigania i sądownicze będą mogły wzajemnie sobie ufać i polegać na sobie.

Zwiększy to ufność obywateli w sprawiedliwość postępowania, a zwłaszcza ich przekonanie o tym, że ich prawa będą chronione w sytuacji, gdy staną przed sądem w innym kraju lub padną ofiarą przestępstwa.

Zwiększenie zaufania jest warunkiem koniecznym do wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych wydawanych w krajach UE. Aby umocnić to zaufanie, niezbędne jest wprowadzenie minimalnych wspólnych standardów dotyczących prawa do rzetelnego procesu sądowego i praw ofiar przestępstw.

Rada Europejska przyjęła w Sztokholmie w 2009 roku Program sztokholmski - otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) .

Aby uporać się z przyszłymi wyzwaniami i dodatkowo usprawnić działanie przestrzeni sprawiedliwości, Komisja przyjęła ambitny Plan działań służący realizacji programu sztokholmskiego български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Określa on priorytety UE w tej dziedzinie na lata 2010-2014.

Wśród planowanych udoskonaleń w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych znajdują się: