Navigointipolku

Etusivu

Rikosoikeus RSS

Gavel ja Euroopa unionin lippu © Gina Sanders, fotolia

Rikoksia pyritään torjumaan EU-maissa vahvistamalla maiden rikosoikeusviranomaisten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.

EU on jo pitkään pyrkinyt rakentamaan eurooppalaista rikosoikeusaluetta toinen käsi selän taakse sidottuna:

  • yksimielisyyssääntö, joka edellytti kaikkien EU-maiden hallitusten suostumusta päätöksenteossa, johti usein menettelytapaan, jonka perustana oli "pienin yhteinen nimittäjä"
  • komissiolla ei ollut täytäntöönpanovaltaa
  • eduskunnilla ja oikeusistuimilla oli vähän sananvaltaa.

Edistys tällä alueella onkin siksi ollut rajallista, ja painopiste on ollut enimmäkseen turvallisuusasioissa.

Lissabonin sopimuksen Näytä edellisen linkin kieliversiot  tultua voimaan turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden tasapainottaminen on lopultakin mahdollista.

Keskinäisen luottamuksen rakentaminen

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen vuonna 1993 käynnistämä oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa kuului niin sanottuun "kolmanteen pilariin". Pilarijaon romuttava Lissabonin sopimus български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv) korjaa aiemman järjestelmän puutteet. Se auttaa viime kädessä luomaan EU:n yhteisen oikeusalueen, jossa kansalliset lakien täytäntöönpanosta vastaavat tahot ja oikeuslaitokset kykenevät todella luottamaan toisiinsa. Tämä lisää kansalaisten luottamusta oikeudenkäyntien puolueettomuuteen, varsinkin turvattaessa heidän oikeuksiaan toisen maan tuomioistuimissa ja heidän ollessaan rikoksen uhrin asemassa.

Keskinäisen luottamuksen lisääminen on ehto sille, että EU-maat tunnustavat vastavuoroisesti toisten maiden oikeusistuimien päätökset. Tämän luottamuksen lisäämiseksi on asetettava yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat puolueetonta oikeudenkäyntiä ja rikosten uhrien oikeuksia.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi Tukholmassa vuonna 2009 seuraavan ohjelman: Tukholman ohjelma - Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv) .

Tulevien haasteiden voittamiseksi ja oikeusalueen vahvistamiseksi komissio on hyväksynyt kunnianhimoisen Tukholman ohjelman toteuttamista koskeva toimintasuunnitelman български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv). Suunnitelmassa määritellään EU:n ensisijaiset tavoitteet tällä alalla vuosiksi 2010-2014.

Suunniteltuja parannuksia rikosoikeuden alalla ovat

  • Eurojust Näytä edellisen linkin kieliversiot -yksikön roolin vahvistaminen
  • Euroopan syyttäjäviraston Näytä edellisen linkin kieliversiot  luominen
  • yhtenäisempi lähestymistapa rikostuomioihin
  • oikeusmenettelyyn liittyvien oikeuksien vahvistaminen ja rikosten uhrien saaman tuen tehostaminen.