Cesta

Úvod

Trestní soudnictví RSS

Kladívko a vlajka Evropské unie © Gina Sanders, fotolia

Boj proti zločinnosti zahrnuje posilování dialogu a spolupráce mezi orgány trestního soudnictví zemí EU.

EU se již dlouhou dobu snaží vybudovat evropský prostor trestního soudnictví i přes obtíže:

  • pravidlo jednomyslnosti vyžadující souhlas všech vlád EU při rozhodování často vedlo k přístupu "nejmenšího společného jmenovatele";
  • Komise neměla vymáhací pravomoci; a
  • parlamenty a soudy neměly prostor pro vyjádření.

Pokrok v této oblasti byl tedy omezený a pozornost byla věnována bezpečnostním otázkám.

Díky platnosti Lisabonské smlouvy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  bude konečně možné nastolit vyváženost mezi bezpečností a spravedlností.

Budování vzájemné důvěry

Soudní spolupráce v trestních věcech, která byla zahájena na základě Maastrichtské smlouvy English v roce 1993, byla zavedena v rámci "třetího pilíře". Lisabonská smlouva български (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) formálně ruší rozdělení na pilíře a napravuje nedostatky dřívějšího systému. Nakonec přispěje k vytvoření společného evropského prostoru práva, ve kterém se realitou stane to, že vnitrostátní orgány pro vymáhání práva a soudní orgány si mohou vzájemně důvěřovat a spoléhat se na sebe.

Díky tomu se zvýší důvěra občanů ve spravedlnost soudních řízení, a to zejména při ochraně jejich práv, když stojí před soudem v jiné zemi a když se stanou obětí zločinu.

Zvyšování vzájemné důvěry je předpokladem pro vzájemné uznávání soudních rozhodnutí mezi zeměmi EU. Pro zvýšení této důvěry je nutné stanovit společné minimální normy vzhledem k právu na spravedlivý soud a práva obětí zločinu.

V roce 2009 ve Stockholmu Evropská Rada přijala "Stockholmský program: otevřený a bezpečný systém, který slouží občanům a chrání je pdf български (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) ".

S cílem zvládnout budoucí výzvy a dále posilovat prostor práva přijala Evropská komise ambiciózní akční plán provádění Stockholmského programu български (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Plán stanovuje priority EU v této oblasti na období let 2010-2014.

Plánovaná vylepšení v oblasti trestního soudnictví zahrnují: