Cosán nascleanúna

Fianáin

Le go n-oibreoidh an suíomh seo i gceart, is minic a chuirimid comhaid bheaga sonraí, ar a dtugtar fianáin, ar do ghléas ríomhaireachta. Déanann an chuid is mó de na suíomhanna móra amhlaidh freisin.

Cad is fianán ann?

Is comhad beag téacs é an fianán a shábhálann suíomh gréasáin ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le linn duit cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin sin. Fágann sé gur féidir leis an suíomh gréasáin do chuid gníomhaíochtaí agus do roghanna (m.sh. logáil isteach, teanga, clómhéid agus roghanna eile taispeána) a choinneáil i gcuimhne ar feadh tréimhse ama, le nach mbeidh ortsa iad a chur isteach arís is arís eile nuair a fhilleann tú ar an suíomh sin nó nuair a dhéanann tú brabhsáil ó leathanach go leathanach.

Conas a úsáidtear fianán?

Baineann leathanaigh an tsuímh ghréasáin Ceartas Europa ("ec.europa.eu/justice/") úsáid as roinnt fianán. Tugtar míniú thíos ar chuspóir agus ar chineál na bhfianán:

  • [FontSize] Cuspóir: do shainroghanna taispeána a thaifeadadh, mar shampla socruithe dhath imeartais nó clómhéid. Tá na fianáin seo an-tábhachtach d’eispéireas an úsáideora agus d’inrochtaineacht an tsuímh ghréasáin*. Is fianán seisiúnbhunaithe agus chéad pháirtí an fianán seo agus bíonn sé á rialú ag an suíomh gréasáin: ec.europa.eu.
  • ReadSpeaker [ReadSpeakerHL/ReadSpeakerHLspeed/ReadSpeakerHLicon] Cuspóir: seirbhís "léigh téacs os ard" a sholáthar agus a chur ar chumas úsáideoirí roghanna aibhsithe/socraithe a rialú (luas an léitheora, focail nó abairtí amháin, srl)…. Maireann an fianán seo ar feadh ceithre lá sula scriostar go huathoibríoch é (bunaithe ar fhianán buan) agus bíonn sé á rialú ag ReadSpeaker.com (bunaithe ar fhianán tríú páirtí).
  • [JSESSIONIDIPM - Deimhniú freagartha suirbhé] Cuspóir: é seo a leanas a thaifeadadh, ar thug tú freagra cheana ar mhír aníos i bhfoirm suirbhé inar iarradh ort cibé an raibh an t-inneachar cabhrach nó nach raibh. (Déantar amhlaidh le cinntiú nach gcuirfear an cheist chéanna ort arís is arís eile). Bíonn an fianán seo á rialú ag an suíomh gréasáin: ec.europa.eu agus is fianán seisiúnbhunaithe chéad pháirtí é.
  • [YSC/VISITOR_INFO1_LIVE - Físeáin leabaithe YouTube] Cuspóir: staitisticí gan ainm a bhailiú maidir le físeáin leabaithe le YouTube agus feidhmíocht na bhfíseán atá leabaithe in ár suíomh gréasáin a mheas. Tá 2 fhianán dhifriúla i gceist anseo ar fianáin thríú páirtí iad. Is fianán buan ceann amháin díobh (VISITOR_INFO1_LIVE) agus is fianán seisiúnbhunaithe an ceann eile (YSC). Bíonn na fianáin seo á rialú ag YouTube (fianán tríú páirtí).
  • [com.jeroenwijering.sol - Físeáin leabaithe] Cuspóir: staitisticí a bhailiú maidir le físeáin ar ár suíomh gréasáin nach físeáin leabaithe YouTube iad. Cuimhníonn an flaisfhianán seo ar shainroghanna seinnteora an úsáideora, mar shampla airde, caighdeán, srl. Bíonn an fianán seo á rialú ag an suíomh gréasáin: ec.europa.eu agus is fianán seisiúnbhunaithe chéad pháirtí é.
  • [eu_cookie_consent - Comhaontú úsáide fianán] Cuspóir: a thaifeadadh cibé ar ghlac tú nó nár ghlac tú le húsáid fianán ar an suíomh seo.
  • [PREF/khcookie/NID – Léarscáileanna leabaithe Google] Cuspóir: baineann Google úsáid as na fianáin seo chun sainroghanna agus faisnéis úsáideora a stóráil le linn dó/di bheith ag amharc ar leathanaigh ar a bhfuil léarscáileanna Google. Tá 3 fhianán dhifriúla i gceist anseo, ar fianáin thríú páirtí iad. Is fianáin bhuana dhá cheann díobh agus is fianán seisiúnbhunaithe an ceann eile.

Oibreoidh an suíomh gréasáin gan na fianáin seo a chumasú ach beidh eispéireas brabhsála níos fearr agat má dhéantar iad a chumasú. Is féidir na fianáin seo a scriosadh nó bac a chur orthu, ach má dhéantar amhlaidh beidh seans ann nach n-oibreoidh roinnt de na gnéithe suímh mar atá beartaithe.

Ní úsáidtear faisnéis a bhaineann le fianán chun tú a aithint go pearsanta. Ní úsáidtear na fianáin seo ach amháin chun na críocha a ndéantar cur síos orthu anseo.

Conas a choinnítear smacht ar na fianáin?

Is féidir leat fianáin a rialú agus/nó a scriosadh de réir mar is mian leat – féach an t-eolas ag AllAboutCookies.org. Is féidir leat na fianáin uile atá ar do ríomhaire cheana a scriosadh agus is féidir leat formhór na mbrabhsálaithe a shocrú le bac a chur orthu. Má dhéanann tú sin, ámh, b'fhéidir go mbeadh ort roinnt de na roghanna a athrú gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomh agus b’fhéidir nach n-oibreodh seirbhísí ná feidhmiúlachtaí áirithe.

Is éasca glacadh le fianáin nó diúltú dóibh ar an suíomh seo. Ní gá ach cliceáil ar cheann de na naisc seo a leanas: Glacaim le fianáin / Diúltaím d'fhianáin.