Sökväg

Offentliga kontrakt

Kommissionen genomför offentliga upphandlingar för att köpa in varor och tjänster, till exempel studier, tekniskt bistånd och rådgivning, till stöd för dess egen verksamhet.

Inbjudan att lämna anbud

Kommissionen tilldelar större kommersiella kontrakt efter ett anbudsförfarande där företag får konkurrera om offentliga kontrakt. Anbuden utvärderas enligt strikta villkor.

Fullständig information om allaGD Rättsliga frågor och konsumentfrågor kontrakt och anbudsinfordringar:

Här finns detaljerad information om följande:

  • Så här gör du för att delta.
  • Svar på frågor om särskilda anbudsinfordringar från berörda parter.
  • Utvalda anbudssökande.

Tilldelade kontrakt i GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor anbudsförfaranden: Se våra tilldelade kontrakt.

Inbjudan till intresseanmälan

I specifika fall kan kommissionen lansera en ”inbjudan till intresseanmälan”. Detta är en metod för att göra ett förhandsurval av kandidater som ska bjudas in, på grundval av standardavtal om tjänster, för att delta i utvärderingen av bidragsansökan, bidragsövervakning och utvärdering etc. inom rättsliga frågor.

Fullständig information om alla GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor inbjudan till intresseanmälan offentliggörs på DG Justice "contracts" newsroom.