Navigacijska pot

Javna naročila

Komisija preko javnih naročil kupuje blago in storitve (npr. študije, tehnično pomoč, svetovanje, itd.), da s tem podpira lastne operacije.

Pozivi k oddaji ponudb

Komisija sklepa največje gospodarske pogodbe preko "javnih razpisov", s katerimi podjetja vabi k oddaji ponudb. Te ponudbe se ocenjujejo po strogih pravilih.

Vse informacije o GD za pravosodje in potrošnike poiščite na straniNaročila in pozivi k oddaji ponudb.

Stran vključuje vso naslednjo dokumentacijo:

  • informacije o tem, kako sodelovati pri pozivu k oddaji ponudb;
  • odgovore na vprašanja o zainteresiranih strani o posameznih javnih razpisih;
  • objave uspešnih kandidatov.

Rezultati javnega razpisa GD za pravosodje in potrošnike: preverite podeljena naročila.

Razpisi za prijavo interesa

Komisija lahko v posebnih primerih objavi „razpis za prijavo interesa“. To je način predizbora kandidatov, ki bodo na podlagi standardnih pogodb o storitvah vabljeni k sodelovanju pri obravnavi vlog za subvencijo, spremljanju in vrednotenju itd. na področju pravosodja.

Celotne informacije o razpisih za prijavo interesa GD za pravosodje in potrošnike so objavljene v novicah o „naročilih“ GD za pravosodje in potrošnike .