Cale de navigare

Contracte publice

Comisia foloseşte contracte publice pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii – cum ar fi studii, asistenţă tehnică, consultanţă etc. – în sprijinul activităţilor proprii.

Cereri de oferte

Contractele comerciale importante se acordă de către Comisie în urma publicării de „cereri de oferte”, prin care companiile sunt invitate să liciteze pentru contractele publice. Ofertele sunt evaluate după reguli stricte.

Informaţii complete privind DG Justiție și Consumatori:Contracte şi cereri de oferte:

Aici găsiţi documentaţia completă privind:

  • cum puteţi participa la o cerere de oferte;
  • răspunsuri la întrebări primite de la părţi interesate cu privire la anumite cereri de oferte;
  • anunţarea candidaţilor acceptaţi.

Rezultatele cererilor de oferte ale DG Justiție și Consumatori: aici puteţi vedea contractele atribuite.

Cereri de exprimare a interesului

În anumite cazuri, Comisia poate organiza o „cerere de exprimare a interesului”. Aceasta este o metodă de preselecţie a candidaţilor care urmează a fi invitaţi, pe baza contractelor de servicii standard, să participe la evaluarea solicitărilor de granturi, la monitorizare şi evaluare etc. în domeniul justiţiei.

Informaţiile complete cu privire la cererile de exprimare a interesului emise de DG Justiție și Consumatori sunt publicate în redacţia de presă „contracte” a DG Justiție și Consumatori.