Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Komisja korzysta z zamówień publicznych, nabywając towary i usługi, takie jak badania, pomoc techniczna, doradztwo itp., służące wsparciu jej własnych działań.

Zaproszenia do składania ofert

Większe zamówienia komercyjne są udzielane przez Komisję po publikacji zaproszeń do składania ofert, w ramach których przedsiębiorstwa ubiegają się o zamówienia publiczne. Oferty są oceniane na podstawie ściśle określonych kryteriów.

Pełne informacje na temat DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów :Zamówienia i zaproszenia do składania ofert:

Tam też pełna dokumentacja na następujące tematy:

  • jak wziąć udział w zaproszeniu do składania ofert;
  • odpowiedzi na pytania zainteresowanych stron dotyczące konkretnych zaproszeń do składania ofert;
  • ogłoszenie zwycięzców.

Wyniki zaproszeń do składania ofert DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów : zobacz udzielone zamówienia.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

W szczególnych przypadkach Komisja może zorganizować tzw. zaproszenie do wyrażenia zainteresowania. Jest to metoda polegająca na preselekcji kandydatów mających uzyskać zaproszenie, na podstawie standardowych zamówień publicznych na usługi, do udziału w ocenie wniosków o dotację, monitorowaniu oraz ocenie itd. w dziedzinie Sprawiedliwości.

Pełne informacje na temat zaproszeń do wyrażenia zainteresowania DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów publikowane są w obszarze dotyczącym zamówień na stronie Newsroom DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów .