Navigācijas ceļš

Publiskā iepirkuma līgumi

Eiropas Komisija izmanto publiskā iepirkuma līgumus, lai iegādātos preces un pakalpojumus, piemēram, pētījumus, tehnisko atbalstu, konsultācijas u.c., kas paredzēti tās darbības atbalstam.

Uzaicinājumi uz konkursiem

Lielākos tirdzniecības līgumus Komisija noslēdz pēc tam, kad publicējusi uzaicinājumus uz konkursiem, aicinot uzņēmumus sacensties par publiskā iepirkuma līgumiem. Konkursu pretendentus izvērtē pēc striktiem noteikumiem.

Pilnīga informācija par Tiesiskuma un patērētāju ĢD :līgumi un uzaicinājumi uz konkursiem.

Ietver pilnīgu dokumentāciju:

  • kā piedalīties uzaicinājumā uz konkursu;
  • atbildes uz ieinteresēto personu uzdotajiem jautājumiem par konkrētiem uzaicinājumiem uz konkursiem;
  • paziņojumi par veiksmīgajiem kandidātiem.

Tiesiskuma un patērētāju ĢD uzaicinājumu uz konkursiem rezultāti: aplūkojiet mūsu piešķirtos līgumus.

Uzaicinājumi izteikt ieinteresētību

Atsevišķos gadījumos Eiropas Komisija var rīkot „uzaicinājumus izteikt ieinteresētību”. Ar šīs metodes palīdzību tiek iepriekš atlasīti kandidāti, kurus, pamatojoties uz standarta pakalpojumu līgumiem, aicinās piedalīties uzraudzībā un izvērtēšanā, dotāciju pieteikumu izvērtēšanā u. c., kas attiecas uz tieslietu jomu.

Pilnīga informācija par Tiesiskuma un patērētāju ĢD uzaicinājumiem izteikt ieinteresētību ir publicēta tīmekļa vietnē Tiesiskuma un patērētāju ĢD līgumu jaunumu sadaļā.