Navigointipolku

Julkiset sopimukset

Komissio hankkii julkisten sopimusten avulla oman toimintansa tueksi tavaroita ja palveluita kuten tutkimuksia, teknistä apua ja neuvonantoa.

Tarjouskilpailut

Merkittävimmät hankintasopimukset tehdään komission järjestämien julkisten tarjouskilpailujen kautta, joihin yritykset voivat lähettää omia tarjouksiaan. Tarjoukset arvioidaan tarkkojen kriteerien perusteella.

Lisätietoja oikeus- ja kuluttaja-asioiden PO sivuilla:Sopimukset ja tarjouskilpailut.

Sivuilla on lisätietoja seuraavista aiheista:

  • miten osallistua tarjouskilpailuun,
  • vastauksia osallistujien esittämiin tiettyjä tarjouskilpailuja koskeviin kysymyksiin,
  • valittujen tarjousten julkistaminen.

oikeus- ja kuluttaja-asioiden PO tarjouskilpailujen tulokset: katso täältä tehdyt hankintasopimukset.

Kiinnostuksenilmaisupyynnöt

Tietyissä tapauksissa komissio voi esittää ”kiinnostuksenilmaisupyynnön”. Tämän menetelmän avulla tehdään esivalinta ehdokkaista, jotka kutsutaan palveluja koskevien vakiosopimusten pohjalta osallistumaan muun muassa apurahahakemusten arviointiin, seurantaan ja arviointiin oikeuden alalla.

Kattavat tiedot oikeus- ja kuluttaja-asioiden PO kiinnostuksenilmaisupyynnöistä uutishuoneen sopimuksia käsittelevästä osiosta: DG Justice "contracts" newsroom.