Navigatsioonitee

Riigihankelepingud  

Komisjon sõlmib riigihankelepinguid selliste kaupade ja teenuste (näiteks uuringute, tehnilise abi, nõustamise jms) ostmiseks, mida on vaja komisjoni enda tegevuse toetamiseks.

Avaliku konkursi pakkumiskutsed

Suuremad ärilepingud sõlmitakse pärast seda, kui on avaldatud „pakkumiskutse”, millega kutsutakse ettevõtjaid üles riigihankelepingute sõlmimise nimel võistlema. Pakkumisi hinnatakse rangete eeskirjade alusel.

Kogu teave õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat kohta:Lepingud ja pakkumiskutsed:

Sealhulgas täielik dokumentatsioon:

  • kuidas osaleda pakkumiskutses;
  • vastused huvitatud isikute küsimustele konkreetsete pakkumiskutsete kohta;
  • edukaks tunnistatud kandidaatide väljakuulutamine.

Õigusküsimuste peadirektoraadi hankekonkursside tulemused: vaadake sõlmitud lepinguid.

Osalemiskutsed

Teatud juhtudel võib komisjon avaldada kutse konkursil osalemise huvist teatamiseks (osalemiskutse). Selle meetodi abil tehakse eelvalik kandidaatidest, kes kutsutakse standardsete teenuslepingute alusel osalema õigusvaldkonna toetusetaotluste hindamises, järelevalves jms.

Kogu teave õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat osalemiskutsete kohta avaldatakse õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat lepingute rubriigis.