Sti

Offentlige kontrakter

Kommissionen indgår offentlige kontrakter, når den køber varer og tjenesteydelser - f.eks. undersøgelser, teknisk bistand, rådgivning etc. - i forbindelse med varetagelsen af sine aktiviteter.

Udbud

Kommissionen tildeler vigtige handelskontrakter til virksomheder, der i henhold til  udbudsbekendtgørelser konkurrerer om offentlige kontrakter. Udbud evalueres på grundlag af strenge regler.

Komplet information om GD for Retlige Anliggender og Forbrugere:Kontrakter og udbud:

Omfatter fuldstændige oplysninger om:

  • hvordan man deltager i udbud
  • svar på spørgsmål fra interesserede parter om specifikke udbud
  • meddelelse om udbudsvindere

Resulter af udbud fra GD for Retlige Anliggender og Forbrugere: Hold øje med vores indgåede aftaler på tildelte kontrakter.

Indkaldelse af interessetilkendegivelser

Under særlige omstændigheder kan Kommissionen arrangere en "indkaldelse af interessetilkendegivelse". Dette er en metode til forhåndsudvælgelse af kandidater, der på grundlag af standardkontrakter om tjenesteydelser inviteres til at deltage i evalueringen af ansøgninger om støtte, overvågning og evaluering osv. inden for det retlige område.

Komplet information om indkaldelse af interessetilkendegivelser fra GD for Retlige Anliggender og Forbrugere er offentliggjort i GD for Retlige Anliggender og Forbrugere "kontrakt"-nyheder.