Cesta

Úvod

Veřejné zakázky

Komise využívá veřejné zakázky k nákupu zboží a služeb – například studií, technické pomoci, poradenství atd. – na podporu vlastních činností.

Výzvy k předkládání nabídek

Významné obchodní zakázky uděluje Komise po zveřejnění „výzev k předkládání nabídek“, kterými jsou firmy zvány k soutěži o veřejné zakázky. Nabídky se vyhodnocují podle přísných pravidel.

Úplné informace o GŘ pro spravedlnost: Zakázky a výzvy k předkládání nabídek Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu :

Zahrnuje úplnou dokumentaci v těchto oblastech:

  • jak se zúčastnit výzvy k předkládání nabídek;
  • odpovědi na otázky ohledně specifických výzev k předkládání nabídek od zúčastněných stran;
  • oznámení úspěšných kandidátů.

Výsledky výzev k předkládání nabídek GŘ pro spravedlnost: podívejte se na naše udělené zakázky.

Výzvy k vyjádření zájmu

Ve specifických případech může Komise zorganizovat „výzvy k vyjádření zájmu“. Jedná se o metodu předběžného výběru kandidátů, kteří mohou být pozváni, na základě standardních smluv o službách, aby se zúčastnili hodnocení žádostí o granty, sledování a hodnocení atd. v oblasti spravedlnosti.

Úplné informace o výzvách k vyjádření zájmu GŘ pro spravedlnost jsou zveřejněny na stránkách Novinky GŘ pro spravedlnost - „smlouvy“ Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .