Навигационна пътека

  •  
  •  
Начало

Договори за обществени поръчки

Комисията възлага договори за обществени поръчки за закупуването на стоки и предоставянето на услуги, сред които такива за изследвания, техническа помощ, консултантски услуги и т.н. с цел улесняване на своята дейност.

Покани за участие в търгове

Големите търговски договори се възлагат от Комисията на изпълнители след публикуването на обявления за търгове, отправящи покана към компании за подаване на конкурентни оферти за спечелването на договори за обществени поръчки. Кандидатите се оценяват съгласно набор от строги правила.

Изчерпателна информация относно всички тръжни процедури Избор на превод за предходната връзка  на ГД „Правосъдие“:

Включва пълен набор документи за:

  • Начини за участие;
  • Въпроси и отговори до заинтересованите страни във връзка със специфични покани за участие в търгове;
  • Оповестяване на спечелилите кандидати.

Резултати от тръжните процедури, обявени от ГД „Правосъдие": проверете списъка на възложените договори.

Покана за изразяване на интерес

В определени случаи Комисията може да организира „Покана за изразяване на интерес“. Това е метод за предварителен подбор на кандидати, които да бъдат поканени на основата на стандартни договори за обществени поръчки за услуги да участват в оценяването на заявления за грантове, мониторинг и оценяване и т.н. в областта на правосъдието.

Изчерпателна информация относно поканите за изразяване на интерес на ГД „Правосъдие“ е публикувана на Нюзрум „договори“ на ГД „Правосъдие“ Избор на превод за предходната връзка .