Sökväg

Avtalsrätt

Ett handslag för att besegla en affärsuppgörelse © pressmaster, fotolia

Ett av EU:s mest konkreta resultat är den inre marknaden, som gör att företag och invånare fritt kan flytta och samverka i en gränslös union.

De allt färre hindren mellan länderna har fört med sig många fördelar för EU:s invånare. Konsumenterna har till exempel fått ett större utbud av varor och tjänster. Det har också blivit billigare att flyga och att använda mobilen utomlands. Näringsidkarna kan lättare importera och exportera varor och tillhandahålla tjänster och etablera sig utomlands. De kan alltså dra nytta av den inre marknadens stordriftsfördelar och ökade affärsmöjligheter.

Men det finns fortfarande hinder mellan EU-länderna. Många av dem beror på att länderna har olika rättssystem. Ett av de hindren för handeln över gränserna är skillnaderna i avtalsrätt.

Alla ekonomiska transaktioner bygger på avtal. Olika regler för att ingå och säga upp avtal eller klaga på en defekt vara försvårar därför vardagen för både näringsidkare och konsumenter. Näringsidkarna får extra besvär och kostnader, till exempel när de ska exportera sina produkter och tjänster till flera EU-länder. För konsumenterna blir det svårare att handla i andra länder, särskilt på nätet.

Otydliga, komplexa och juridiskt oklara avtal avskräcker dessutom näringsidkare och privatpersoner från att använda olika molntjänster. Systemet med olika nationella avtalsregler verkar inte lämpa sig för molntjänster.

Kommissionen har därför tagit flera initiativ som bland annat gäller köplagen, försäkringsavtalsrätten och avtal om molnbaserade tjänster för att stärka den inre marknaden.

Rättsliga frågor på Twitter