Sökväg

Förstasida

Avtalsrätt RSS

Två personer skakar hand vid en affärsuppgörelse på ett kontor © pressmaster, fotolia

Handeln med varor och tjänster regleras av den nationella avtalsrätten. Trots att den harmoniserats inom vissa områden utgör skillnader mellan de nationella avtalslagarna fortfarande ett stort hinder för gränsöverskridande handel och gör att den inre marknaden inte alltid fungerar smidigt.

Varuhandeln i EU regleras i avtalsrätten i de olika länderna. På grund av skillnaderna i lagstiftning är det svårare och dyrare att handla över gränserna än i det egna landet.

Företagen måste framförallt

  • ta reda på vilken lagstiftning som gäller i det andra landet och/eller förhandla om reglerna
  • ta hänsyn till extra kostnader för översättning, juridisk rådgivning och anpassning av avtal till olika länders lagstiftning.

De här hindren avskräcker många företag från att göra affärer över nationsgränserna eller expandera utomlands. Det gäller framförallt små och medelstora företag, eftersom deras kostnad för att ge sig in på flera olika utländska marknader kan bli oöverkomlig i förhållande till omsättningen.

Men om företagen inte säljer sina varor utomlands får konsumenterna nöja sig med ett mindre utbud till högre priser på den inhemska marknaden. Ibland kan de inte alls köpa varor från andra EU-länder.

För att lösa problemet har EU-kommissionen föreslagit en gemensam köplag för EU български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi).

Tanken är att български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi) handlare ska kunna sälja sin produkt till invånarna i ett annat EU-land enligt ett enda regelverk som ett alternativ till varje lands nationella avtalsrätt. Köpare och säljare i hela EU kan uttryckligen komma överens om att tillämpa den gemensamma köplagen.

Lagen öppnar nya marknader för företagen och ger konsumenterna ett större utbud. Andra fördelar är att

  • företagen kan handla med många EU-länder för en bråkdel av dagens kostnad
  • reglerna för gränsöverskridande handel blir enklare
  • konsumenterna får större utbud till lägre priser
  • konsumenterna får bättre skydd och tydligare rättigheter när de köper varor från andra EU-länder.

Pressmeddelandepdf(26 KB) Visa översättning av föregående länk 

Faktablad Visa översättning av föregående länk