Navigacijska pot

Pogodbeno pravo

Stisk roke v pisarni ob sklenitvi posla © pressmaster, fotolia

Eden najpomembnejših dosežkov Evropske unije je vzpostavitev enotnega trga. Temeljne svoboščine enotnega trga državljanom in podjetjem omogočajo svobodno gibanje in poslovanje v Uniji brez meja.

Odprava ovir med državami članicami EU je državljanom prinesla številne koristi. Državljani imajo kot potrošniki številne ekonomske koristi, denimo nižje cene letalskih vozovnic in gostovanja v tujih mobilnih omrežjih ter možnost kupovanja raznovrstnejših izdelkov. Trgovci so lahko razširili svoje dejavnosti prek meja: z uvozom in izvozom blaga, opravljanjem storitev in ustanavljanjem podjetij v drugi državi EU. Tako izkoriščajo prednosti ekonomije obsega in poslovne priložnosti, ki jih ponuja enotni trg.

Kljub temu izjemnemu uspehu pa so med državami članicami EU še vedno ovire. Mnoge izhajajo iz razlik med nacionalnimi pravnimi sistemi. Med glavnimi ovirami za čezmejno trgovino so razlike v pogodbenem pravu posameznih držav.

Vsi gospodarski posli temeljijo na pogodbah. Razlike v pravilih glede načina sklenitve ali odpovedi pogodbe in odprave napak izdelka zato čutijo v vsakdanjem življenju tako trgovci kot potrošniki. Za trgovce te razlike ustvarjajo dodatno zapletenost in stroške, zlasti če želijo izvažati svoje proizvode in opravljati storitve v več državah članicah EU. Potrošnikom otežujejo nakupovanje v drugih državah, zlasti spletne nakupe.

Poleg tega dvoumne, zapletene in pravno nejasne pogodbe odvračajo trgovce in posameznike od uporabe digitalnih izdelkov v oblaku. Veljavni nacionalni pogodbeni predpisi morda niso najbolj primerni za urejanje storitev v oblaku.

Komisija je zato pripravila več pobud na področju prodajnega prava in zavarovalnega pogodbenega prava ter pogodb o računalniških storitvah v oblaku, ki naj bi utrdile enotni trg.

Pravosodne teme na Twitterju