Navigačný riadok

Zmluvné právo

Podanie rúk v kancelárii na znak úspešného uzavretia obchodu© pressmaster, fotolia

Jedným z najvýznamnejších úspechov Európskej únie je jednotný trh. Základné slobody, ktoré v jeho rámci platia, umožňujú podnikateľom a občanom voľne sa pohybovať a vytvárať väzby v celej Únii bez vnútorných hraníc.

Neustále odbúravanie prekážok medzi členskými štátmi EÚ prinieslo občanom mnohé výhody. Občania, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi, získali množstvo ekonomických výhod, napr. lacnejšie letenky a nižšie poplatky za roaming či možnosť väčšieho výberu produktov. Obchodníci môžu podnikať cezhranične – vyvážať a dovážať tovar, poskytovať služby alebo si otvoriť pobočku v zahraničí. Tak dosahujú úspory z rozsahu a využívajú väčšie podnikateľské príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh.

Napriek tomuto pôsobivému úspechu medzi členskými štátmi EÚ stále existujú prekážky. Mnohé z týchto prekážok vyplývajú z rozdielov medzi právnymi poriadkami jednotlivých štátov. Medzi prekážky, ktoré brzdia cezhraničný obchod, patria rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami zmluvného práva.

Všetky hospodárske transakcie sú založené na zmluvách. To je dôvod, prečo rozdiely v pravidlách týkajúcich sa uzatvárania a zániku zmlúv alebo spôsobu riešenia dodania chybného tovaru každodenne pociťujú tak obchodníci, ako aj spotrebitelia. Pokiaľ ide o obchodníkov, tieto rozdiely zvyšujú náročnosť a náklady, a to najmä v prípade, že chcú svoje produkty a služby vyvážať do viacerých členských štátov EÚ. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, tieto rozdiely komplikujú nakupovanie v inej ako domovskej krajine, najmä pri nákupoch cez internet.

Okrem toho nejasné, komplexné a právne neisté zmluvy odrádzajú obchodníkov a jednotlivcov od používania digitálnych produktov ponúkaných v internetovom prostredí (cloud). Existujúce regulačné prostredie vnútroštátneho zmluvného práva nemusí byť vhodné pre služby založené na cloude.

Komisia preto podnikla viacero iniciatív v oblasti práva kúpno-predajných a poistných zmlúv a zmlúv o cloud computingu s cieľom posilniť jednotný trh.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri