Navigačný riadok

Úvod

Zmluvné právo RSS

Podanie rúk pri úspešnom uzavretí obchodnej transakcie v kancelárii © pressmaster, Fotolia

Výmena tovarov a služieb sa riadi vnútroštátnym zmluvným právom. I napriek harmonizácii v niektorých oblastiach stále pretrvávajú rozdiely medzi jednotlivými vnútroštátnymi úpravami zmluvného práva, čo predstavuje hlavnú prekážku cezhraničných transakcií a bráni hladkému fungovaniu vnútorného trhu.

Kúpa a predaj tovarov v EÚ sa riadi vnútroštátnym zmluvným právom. V dôsledku rozdielov medzi právnymi predpismi je cezhraničný obchod zložitejší a finančne náročnejší ako obchod v rámci jednej krajiny.

Podnikatelia musia najmä:

  • identifikovať rozhodné právo iného členského štátu a/alebo si rozhodné právo zvoliť, a
  • znášať dodatočné náklady súvisiace s prekladom, právnym poradenstvom a prispôsobením zmlúv na rôzne právne poriadky.

Tieto prekážky sú jedným z faktorov, ktorý odrádza mnohé firmy od cezhraničného obchodovania či rozšírenia aktivít do ďalších členských štátov.  Týka sa to najmä malých a stredných podnikov, pre ktoré môžu byť náklady na vstup na viaceré zahraničné trhy neprimerane vysoké v pomere k ich obratu.

Skutočnosť, že podniky neponúkajú svoje tovary v zahraničí, môže pre spotrebiteľov znamenať menší výber a vyššie ceny na domácich trhoch či dokonca nemožnosť zadovážiť si tovary zo zahraničia.

Na odstránenie týchto problémov navrhla Európska komisia spoločné európske kúpne právo български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)

Tento návrh poskytuje български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) obchodníkom možnosť predávať výrobky občanom v inom členskom štáte na základe jednotných pravidiel zmluvného práva, ktoré by boli alternatívou k vnútroštátnemu zmluvnému právu jednotlivých členských štátov. Zmluvné strany cezhraničnej kúpnej zmluvy kdekoľvek v EÚ by si výslovným súhlasom mohli zvoliť spoločné európske kúpne právo ako svoje rozhodné právo.

Vďaka tomuto právu by sa podnikateľom otvorili nové trhy, spotrebitelia by mali k dispozícii väčšiu ponuku výrobkov ako doteraz a

  • podniky by mohli obchodovať na trhoch viacerých členských štátov za zlomok súčasných nákladov;
  • právne prostredie pre cezhraničný obchod by sa zjednodušilo;
  • spotrebitelia by mali väčšiu ponuku výrobkov za nižšie ceny;
  • spotrebitelia by získali väčšiu istotu a lepšiu ochranu svojich práv pri nákupe tovarov v iných členských štátoch.

Tlačová správapdf(26 KB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Informačné brožúry Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu