Ścieżka nawigacji

Strona główna

Prawo umów RSS

Uścisk dłoni w biurze przypieczętowujący udane zawarcie umowy © pressmaster, fotolia

Zasady sprzedawania i kupowania towarów w UE określone są przepisami krajowego prawa umów. Różnice między przepisami poszczególnych krajów sprawią jednak, że handel międzynarodowy staje się bardziej skomplikowany i o wiele bardziej kosztowny niż handel w obrębie jednego kraju.

W tej sytuacji przedsiębiorstwa:

  • zmuszone są analizować właściwe przepisy obowiązujące w różnych krajach, a czasem wręcz negocjować, aby móc stosować najkorzystniejsze rozwiązania prawne
  • ponoszą wysokie dodatkowe koszty w związku z koniecznością tłumaczenia dokumentów, zasięgania porad prawnych i dostosowywania umów do przepisów poszczególnych krajów.

Te i inne trudności zniechęcają wiele przedsiębiorstw do handlowania z firmami z innych krajów oraz do rozwijania własnej działalności w innych państwach członkowskich. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku których koszt wejścia na rynek innego kraju jest czasem zbyt wysoki w stosunku do ich obrotów.

Komplikacje, z którymi borykają się firmy, pośrednio uderzają również w konsumentów: wybór towarów i usług jest bardziej ograniczony, ceny utrzymują się na wysokim poziomie, a czasem dostęp do towarów i usług z innych państw członkowskich jest wręcz niemożliwy.

Aby poprawić tę sytuację, Komisja Europejska proponuje wprowadzenie wspólnych przepisów dotyczących sprzedaży w Unii Europejskiej български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

W ten sposób български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) Komisja chce dać firmom wybór – mogłyby sprzedawać swoje produkty w różnych państwach członkowskich w oparciu o jednolity zestaw przepisów albo w dalszym ciągu przestrzegać różnych przepisów prawa umów w poszczególnych krajach UE. W przypadku wszelkich transgranicznych umów sprzedaży (tzn. umów między podmiotami z różnych państw członkowskich) strony mogłyby decydować, za jednoznacznym porozumieniem, czy chcą stosować wspólne europejskie przepisy.

Propozycja Komisji stworzyłaby dla europejskich firm nowe możliwości rozwoju, zapewniłaby również europejskim konsumentom większy wybór produktów. Inne korzyści proponowanego rozwiązania to:

  • znaczne obniżenie kosztów prowadzenia wymiany handlowej z różnymi krajami UE
  • uproszczenie ram prawnych regulujących handel transgraniczny
  • obniżenie cen towarów i usług oraz zwiększenie oferty handlowej dla konsumentów
  • zapewnienie konsumentom lepszej ochrony w przypadku dokonywania zakupów w innym kraju UE, dzięki bardziej przejrzystym przepisom.

  

Komunikat prasowypdf(26 KB) Wybierz wersję językową tego linka 

Broszury informacyjne Wybierz wersję językową tego linka