Mogħdija tan-navigazzjoni

Liġi Kuntrattwali

Teħid b'id xulxin ta' suċċess biex jiġi ssiġillat ftehim kummerċjali f'uffiċċju © fotolia

Waħda mill-kisbiet l-aktar sinifikanti tal-Unjoni Ewropea hu s-Suq Uniku. Il-libertajiet fundamentali tiegħu jippermettu lin-negozji u liċ-ċittadini jiċċaqilqu u jinteraġixxu b'mod ħieles f'Unjoni mingħajr fruntieri.

It-tneħħija kostanti tal-ostakoli bejn l-Istati Membri tal-UE ġabet magħha għadd kbir ta’ benefiċċji liċ-ċittadini. Iċ-ċittadini bħala konsumaturi gawdew minn għadd ta' benefiċċji ekonomiċi, bħal tariffi tal-ajru u tar-roaming għat-telefonija mobbli irħas u l-possibilità ta' aċċess għal varjetà akbar ta' prodotti. Il-kummerċjanti setgħu jespandu l-attività tagħhom lil hinn mill-fruntieri ta' pajjiżhom billi jimportaw jew jesportaw il-merkanzija, jipprovdu servizzi jew jistabbilixxu lilhom infushom barra minn pajjiżhom. Għaldaqstant huma jibbenefikaw mill-ekonomiji tal-iskala u minn opportunitajiet akbar ta' negozju li joffri s-suq uniku.

Minkejja dawn is-suċċessi impressjonanti, għad baqa' xi ostakoli bejn l-Istati Membri tal-UE. Ħafna minn dawn l-ostakoli huma r-riżultat tad-differenzi bejn is-sistemi legali nazzjonali. Fost l-ostakoli li jxekklu l-kummerċ bejn il-pajjiżi hemm id-differenzi bejn il-liġijiet kuntrattwali nazzjonali.

It-tranżazzjonijiet ekonomiċi huma kollha msejsa fuq il-kuntratti. Din hija r-raġuni għaliex id-differenzi fir-regoli kuntrattwali dwar kif jiġi konkluż jew mitmum kuntratt, jew kif il-kunsinna ta’ prodott difettuż tiġi trattata jinħassu fil-ħajja ta’ kuljum kemm tal-kummerċjanti kif ukoll tal-konsumaturi. Fil-każ tal-kummerċjanti dawn id-differenzi joħolqu diffikultajiet u spejjeż addizzjonali, speċjalment meta jkunu jridu jesportaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom lejn bosta Stati Membri tal-UE. Għall-konsumaturi, dawn id-differenzi jagħmluha aktar diffiċli biex jixtru minn pajjiżi oħra, b’mod partikolari meta jixtru onlajn.

Barra minn hekk kuntratti mhux ċari, kumplessi u b'nuqqas ta' ċertezza legali jiskoraġġixxu lill-kummerċjanti u l-individwi milli jużaw prodotti offruti fil-cloud. L-ambjent regolatorju eżistenti ta’ liġijiet kuntrattwali nazzjonali jistgħu ma jkunux tajbin għal servizzi bbażati fuq il-cloud.

Għalhekk, il-Kummissjoni ħadet diversi inizjattivi fil-qasam tal-liġi dwar il-bejgħ, il-liġi dwar kuntratti tal-assigurazzjoni u l-kuntratti tal-cloud computing biex issaħħaħ is-Suq Uniku.

Temi tal-ġustizzja fuq Twitter